Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n eduskuntaryhmä: Lukion tuntijakoesityksellä ei tilkitä uudistustarvetta

Ajankohtaista 13:20

SDP:n eduskuntaryhmä pitää lukion tuntijakouudistusta niin mittavana asiana, että on harkittava sen käsittelemistä myös eduskunnassa. SDP:n edustajien mukaan esillä olleet vaihtoehdot lukion tuntijakouudistukseksi eivät tuo ratkaisua tarpeeseen uudistaa opetussisältöjä laajemmin.

SDP:n eduskuntaryhmän hyväksymän lausunnon mukaan lukiossa tulee korostaa yleissivistyksen ja elämänhallinnan kannalta keskeisten tietojen ja taitojen hankkimista. Eduskuntaryhmä katsoo valinnaisuuden ylikorostamisen johtavan koulutukselliseen epätasa-arvoon ja asuinalueiden eriarvoistumisen kiihtymiseen. Riskinä on, että vain suuret ja varakkaiden kuntien lukiot tarjoaisivat jatkossa monipuolista opetusta. Olisi kohtuutonta, jos nuori joutuisi rajoittamaan tulevaisuuden uravalintojaan lukion kapean kurssitarjonnan vuoksi.

SDP:n eduskuntaryhmä katsoo, että lukion on mahdollistettava kielten monipuolinen opiskelu. Myös muiden kuin ruotsin tai suomen ja englannin kielten opiskelulle pitäisi saada tilaa nykyistä enemmän. Lisäksi nuorilla on oltava riittävät yhteiskunnalliset valmiudet. Monimutkaistuvassa yhteiskunnassa keskeiset tiedot yhteiskunnan toiminnasta, historiasta, biologiasta, maantieteestä ja uskonnoista kuuluvat olennaisena osana täysimääräiseen kansalaisuuteen.

SDP eduskuntaryhmän mukaan on tärkeää avata lukio-opintoja entistä enemmän osaksi ympäröivää yhteiskuntaa. Oppiainerajat ylittävät opintokokonaisuudet auttavat opiskelijoita hahmottamaan erilaisia ilmiöitä. Eduskuntaryhmän näkemyksen mukaan uusiin ideoihin tulee tarttua ennakkoluulottomasti ja mahdollisuudet maksimoiden.