Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n eduskuntaryhmä: kohdennettua apua inflaation vaikutuksiin

Ajankohtaista 13:12

SDP:n eduskuntaryhmä esittää toimenpidepakettia inflaatiosta eniten kärsivien auttamiseksi.

Venäjän rikollinen ja turha julmuus Ukrainassa heiluttaa koko maailmantaloutta. Suomalaisten arjessa sota näkyy nyt kohoavien hintojen muodossa. Hintojen nousu iski ensin polttoaineisiin ja sähköön. Myös elintarvikkeet ovat kallistuneet rajusti ja nousu jatkuu yhä.

Erityisen tiukoille ovat joutuneet pienituloiset, lapsiperheet ja he, joilla on sähkölämmitys tai jotka tarvitsevat autoa arjessaan sekä työmatkoilla.

Paljon on jo tehty. Jakeluvelvoitteen keventämisen ja raakaöljyn hinnan alenemisen myötä on hurjimmista bensan ja dieselin hinnoista tultu alas yli 0,5 euroa. Työmatkavähennystä on nostettu ja sosiaalietuuksien indeksitarkistuksia aikaistettu.

Lisätoimia kuitenkin tarvitaan. SDP:n eduskuntaryhmä esittää kustannustehokasta toimenpidepakettia ahtaimmalle joutuneiden ja samalla koko kansantalouden tukemiseksi:

1. Varhaiskasvatusmaksujen alentaminen kaikissa tuloluokissa

 • Maksurajoja korotetaan reilulla neljäkymmenellä prosentilla. Korotuksen seurauksena kahden noin 3000€/kk ansaitsevan keskituloisen kaksilapsisen perheen päivähoitomaksut poistuisivat.
 • Esimerkkiperheessä, jossa toinen vanhemmista on vanhempi konstaapeli (mediaaniansio 3 684 euroa) ja toinen lähihoitaja (mediaaniansio 2 776 euroa kuukaudessa) ja jolla on kaksi päivähoidossa olevaa lasta, tippuisi maksu hieman alle 70 euroon kuussa.
 • Uudistus lisää työnteon kannustimia. Eduskunnan tietopalvelun mukaan työllisyysvaikutus on yli 4000 henkilötyövuotta

2. Työmatkavähennyksen lisäkorotus

 • Korotetun työmatkavähennyksen voimassaoloa jatketaan ensi vuodelle. SDP esittää vähennykseen lisäkorotusta ja maksimivähennyksen nostoa. Työmatkakulujen verovähennys lisää työnteon kannustimia ja tukee sitä kautta työllisyyttä varsinkin alemmissa tuloluokissa.
 • Tulee selvittää voiko ohjeistusta oman auton työmatkakäytön verovähennyksestä joustavoittaa. Esimerkkinä työmatka, joka sinänsä olisi mahdollista tehdä julkisella kulkuvälineellä, mutta kauempana sijaitseva lapsen päiväkoti pakottaa käyttämään autoa.

3. Kohdennettu tuloveron kevennys pieni- ja keskituloisille palkansaajille ja eläkeläisille

 • Kohdennettu tuloveronalennus pieni- ja keskituloisille palkansaajille ja eläkeläisille.
 • Kunnille tulonmenetykset korvataan hallitusohjelman mukaisesti sitten, ettei kuntatalous heikkene
 • Kotitalousvähennys oikeudenmukaisemmaksi. Taloyhtiöissä asuvien pitäisi voida hyödyntää vähennystä tasapuolisemmin. Valmistelu tulee käynnistää viipymättä.

4. Nostetaan lapsilisien ja muiden etuisuuksien yksinhuoltajakorotuksia

 • Inflaatio osuu lapsiperheisiin erityisen kovaa, koska keskimäärin suurempi osuus tuloista menee nopeasti kallistuviin välttämättömyystarvikkeisiin.
 • Yksinhuoltajilla on erityisen hankala tilanne. Lapsilisien ja muiden etuisuuksien yksinhuoltajakorotusten ylimääräinen tarkistus on kohdennettu toimenpide lasten hyvinvoinnin turvaamiseksi.

5. Aikaistetaan sosiaalietuuksien indeksitarkistukset

 • Sosiaalietuisuksien indeksikorotuksia aikaistetaan myös ensi vuonna. Kaikkein pienituloisimpien on kohtuutonta joutua odottamaan toimeentulon kannalta välttämättömiä korotuksia kuukausitolkulla.
 • Mikäli päätetään joulukuussa jaettavasta ylimääräisestä lapsilisästä, on tärkeää, ettei sitä vähennetä kaikkein pienituloisimmilla toimeentulotuesta, vaan että kaikki lapsiperheet saavat sen tasapuolisesti.

6. Ulosotossa olevien asemaan helpotusta

 • Ulosoton vapaakuukausien määrää lisätään. Selvitysten mukaan tämä on tehokkain tapa auttaa ulosotossa olevia.
 • Huolehditaan suojaosan ostovoiman säilymisestä nopean inflaation oloissa

7. Keliakiakorvaukset takaisin

 • Elintarvikkeiden kallistuessa keliaakikkojen jo entisestään suuremmat ruokakulut ovat vaikea paikka monessa ruokakunnassa. Keliakia on perinnöllinen sairaus, ja siksi samassa perheessä on usein monta samasta vaivasta kärsivää. Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on ottanut kantaa keliakiakorvauksen palauttamisen puolesta jo vuonna 2020 budjettimietinnössään. SDP:n ryhmä katsoo, että korvauksen palautusta tulisi tässä tilanteessa vakavasti harkita.

8. Hillitään polttoaineiden hinnannousua

 • Polttonesteiden sekoitevelvoitetta kevennettiin alkuvuonna tilapäisesti. Toimenpiteellä saatiin helpotusta bensiinin ja dieselin huippukorkealla karanneisiin hintoihin. Jatketaan sekoitevelvoitteen kevennystä ensi vuoteen.
 • Selvitetään mahdollisuutta sisällyttää julkisen latausinfran rakentaminen jakeluvelvoitteeseen.
 • Hallituksen tulee olla valmiina lisätoimiin, mikäli polttonesteiden hinnat kääntyvät uudestaan nousuun.

9. Sähkön hintaan helpotusta

 • Sähkön hinta on noussut lyhyessä ajassa moninkertaiseksi. Hillitään nousua ottamalla vähintäänkin osa tehoreservistä käyttöön. Tämä toisi parhaimmillaan yhden vanhan ydinreaktorin verran lisää sähköä markkinoille.
 • Päästökaupan markkinavakausreservistä tulee vapauttaa lisää päästöoikeuksia sähkön hinnan laskemiseksi poikkeustilanteessa.
 • EU-hintakaton tarkistus. Ministeri Lintilän johdolla tulee avata keskustelu EU:n hintakattomekanismin uudelleen arvioimiseksi.
 • SDP:n ryhmä on valmis harkitsemaan kustannustehokkaita ja vaikuttavia lisätoimia virkamiestyöryhmän myöhemmin julkistettavan selvityksen pohjalta.