SDP:n eduskuntaryhmä: Hyvä saattohoito ei saa olla asuinpaikasta kiinni

Ajankohtaista 15:37

Anneli Kiljunen

SDP:n eduskuntaryhmä vaatii hyvän saattohoidon turvaamista lainsäädännöllä. Vuonna 2012 arvioitiin, että saattohoitopaikkoja olisi n. 60 % niiden tarpeesta. Vaikka kehitystä on tapahtunut, on jokaisella suomalaisella oltava oikeus hyvään oireiden ja kärsimyksen lievitykseen kuoleman lähestyessä.

– Saattohoito on kuolevan ihmisen kokonaisvaltaista hoitoa. Tähän kuuluu omaisten ja läheisten tukeminen. Saattohoitosuunnittelun tavoitteena on, että kuolemaa lähestyvä potilas ja hänen omaisensa tietävät, miten ja missä hoito järjestetään ja että potilas saa ammattitaitoisen hoidon ja avun sekä hyvän ja turvallisen kuoleman, kuvailee kansanedustaja Anneli Kiljunen (sd.).

– Nyt, kun eduskunta käy keskustelua eutanasiasta, on erityisen tärkeää keskustella myös hyvästä saattohoidosta. Vain hyvän saattohoidon oloissa voidaan ajatella, että eutanasia voisi olla mahdollinen, Kiljunen korostaa.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi v. 2010 saattohoitosuositukset ja Kuntaliitto on ohjeistanut kuntia saattohoidon järjestämiseksi. Terveydenhuoltolain mukaan kunta on vastuussa terveydenhuollon, siis myös saattohoidon järjestämisestä (ThL 4§). Valmistelussa oleva sote-järjestämislaki edellyttää, että jatkossa maakunnat järjestävät asukkailleen sisällöltään, laajuudeltaan ja laadultaan heidän tarpeidensa mukaiset sosiaali- ja terveyspalvelut, mukaan lukien saattohoidon.

– Saattohoitoa koskevat tavoitteet, pyrkimykset ja suunnitelmat ovat hyviä. Silti ne eivät ole taanneet ihmiselle oikeutta hoitoon yhdenvertaisesti. Kyse on yhdenvertaisuudesta ja ihmisarvon kunnioittamisesta läpi koko elämän. Katsomme, että oikeus hyvään saattohoitoon tulee turvata lainsäädännöllä, Kiljunen toteaa.