SDP:n eduskuntaryhmä huomioi toiminnassaan hallituksen koronasuositukset

Ajankohtaista 16:11

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä tukee hallituksen ja viranomaisten toimia sekä koko eduskunnan yhteisiä pyrkimyksiä koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi. Tärkeätä on toimia niin, että kansalaisten kannalta välttämättömät terveydenhoidon toimintamahdollisuudet kaikissa tilanteissa ovat turvatut ja tämä vaatii uusia toimia taudin etenemisen hillitsemiseksi.

Eduskuntaryhmä pitää maan hallituksen tämänpäiväisiä uusia linjauksia perusteltuina.

Eduskuntaryhmä toimii omassa työssään annettujen ohjeistusten mukaisesti. Ryhmä ei järjestä kevään aikana mitään ylimääräisiä suuria kokouksia tai yleisötilaisuuksia. Tiedossa on, että sosialidemokraattinen puolue on tänään päättänyt peruuttaa viikonvaihteeseen suunnitellut järjestöpäivät.

Niinikään eduskuntaryhmä noudattaa ulkoministeriön ohjeistusta, jonka mukaan matkustamista ulkomaille tulee välttää.

Eduskuntaryhmän kanslian henkilökunnalle mahdollistetaan etätöiden tekeminen siltä osin kuin se töiden järjestelyjen vuoksi on mahdollista.

Eduskuntaryhmä pitää tärkeänä, että koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseen reagoidaan vastuullisesti ja asianmukaisesti. Samalla yhteiskunnan perustoiminnat on asianmukaisesti turvattava.

Näissäkin oloissa on tärkeää, että kansanvalta ei eristäydy valitsijoistaan. Kukin edustaja hakee kanssakäymiseen äänestäjien kanssa nykytilanteeseen ja viranomaisohjeistukseen sopivat muodot.