SDP:n eduskuntaryhmä ei tue hallituksen esitystä Kreikka-tuesta

Ajankohtaista 09:49

Lähtökohdat

SDP:n eduskuntaryhmä edellytti 6.5. pikaisia keskusteluja hallituksen kanssa Kreikka-lainoituksesta. Edellytimme, että pankit ja sijoittajat, jotka ovat tehneet Kreikka-papereilla huomattavia voittoja, osallistuvat kriisin hoitoon. Samoin eduskuntaryhmä piti välttämättömänä, että Suomen hallitus sitoutuu rahoitusjärjestelmän perusteelliseen muuttamiseen ja rahoitusmarkkinaveron toteuttamiseen.

Vanhasen hallitus on useaan kertaan kieltäytynyt keskusteluista pankkien vastuun toteuttamiseksi ja rahoitusmarkkinoiden uudistamiseksi. Pidämme tätä valitettavana.

Euro-alueen vakaus

Arvioimme 6.5., että Kreikka-tukipäätökset eivät tule riittämään markkinoiden rauhoittamiseen. Levottomuuden lisäännyttyä EU:n valtionpäämiehet ja valtiovarainministerit joutuivatkin viikonvaihteessa kokoamaan uutta entistä laajempaa tukipakettia.

Viikonvaihteen tapahtumat entisestään korostavat välttämättömyyttä uudistaa rahoitusjärjestelmää ja lisätä pankkien ja sijoittajien vastuuta ottamistaan riskeistä. Muussa tapauksessa synnytetään jälleen uusia ennakkopäätöksiä holtittomuuden palkitsemisesta ja lähestytään paitsi talouden moraalikadon myös moraalituhon tilannetta.

Pidämme edistysaskeleena sitä, että viikonvaihteen valtiovarainministerikokouksen johtopäätöksiin kirjattiin rahoitusmarkkinaveron selvittäminen.

Viikonvaihteessa Ecofin-kokouksessa sovitun vakautusrahaston toimintaperiaatteet ja vaikutukset on arvioitava huolellisesti eduskunnassa. Suomi on mukana tämän paketin rahoituksessa usealla eri tavalla: IMF:n luototuksessa, EU:n omien varojen käytössä sekä euromaiden takausjärjestelyissä.

On toivottavaa, että paketin massiivisuus johtaisi siihen, ettei sitä tarvitse käyttää. Varmuutta tästä ei kuitenkaan ole.

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä katsoo, ettei eduskunnan tule antaa hallitukselle avointa valtakirjaa yli 8 miljardin euron takauksiin ja suurten lainajärjestelyjen käynnistämiseen. Takuiden myöntäminen tulee tehdä tapauskohtaisesti ja niihin tarvitaan eduskunnan hyväksyntä. Mahdollisissa konkreettisissa tukipäätöksissä tulemme edellyttämään pankkien ja sijoittajien oman vastuun toteuttamista.

Korostamme, että euro on tuonut vakautta Suomen talouteen ja korkoihin. Jatkossa euroalueen valvontaa on selkeästi vahvistettava.

Kreikka-tuki

Pidämme edelleenkin välttämättömänä, että pankit ja muut tilanteesta hyötyneet sijoittajat kantavat vastuuta Kreikan tukemisesta. Näin on toimittu esimerkiksi Saksassa. Suomessa veronmaksajat joutuvat kantamaan nyt koko vastuun suuria voittoja hakeneiden sijoittajien pelastamisesta. Pidämme edelleen täysin mahdollisena, että tukipaketista huolimatta Kreikka ajautuu velkojen uudelleenjärjestelyyn. Tällöin menetettäisiin myös suomalaisten veronmaksajien rahoja.

Kreikkatuen ei pidä palkita holtittomasta taloudenpidosta ja luotonannosta. Suomen on toimittava aktiivisesti, jotta rahoitusmarkkinoiden sääntelyä viimein kiristetään. Euroalueella on otettava käyttöön pankkivero ja Suomen on aktiivisesti edistettävä globaalin rahoitusmarkkinaveron syntymistä.

Koska hallituksen esitys lisäbudjetiksi ei sisällä SDP:n vaatimia ehtoja pankkien vastuusta ja rahoitusjärjestelmän uusimisesta, ei sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä voi tukea esitettyä lainoitusta.

Lue myös: SDP:n vastalause valtiovarainvaliokunnan mietintöön