Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n eduskuntaryhmä: Budjettiriihessä turvattava arjen turvallisuus ja hyvinvointi

Ajankohtaista 15:39

Budjetissa on huomioitava vahvasti kansalaisten tarve turvalliseen arkeen, SDP:n eduskuntaryhmä linjasi kesäkokouksessaan. Etenkin hyvinvointipalveluiden ja poliisien resurssien turvaaminen on varmistettava.

Hyvinvointia, hoivaa ja toimintakykyä on edistettävä

Korona on aiheuttanut hyvinvointivelkaa, joka kohdistuu erityisesti lapsiin ja nuoriin. Sen purkaminen on ensiarvoisen tärkeää.

Koronan pidentämät perusterveydenhuollon hoitojonot on purettava ja hoitotakuuta tiukennettava, jotta kansalaiset pääsevät hoitoon. Ennaltaehkäisevää työtä on tehostettava. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden rahoitus on turvatta budjettiriihessä.

Vanhuspalveluiden hoitajamitoituksen toimeenpano on turvattava. On varmistettava kotihoidon ja ikääntyvien toimintakykyä ylläpitävien palveluiden riittävyys sekä riittävä toimeentulo.

Sosiaali- ja terveyshuollon ammattihenkilöstön pulaan pitää vastata määrätietoisin koulutustoimin. Henkilöstön työolosuhteita on parannettava.

Suomalaisten arjen turvallisuudesta pidetään huolta varmistamalla poliisin riittävät resurssit, jotka pohjautuvat sisäisen turvallisuuden ohjelmaan.

Rahapelitoiminnan tuottojen nopea lasku ei saa aiheuttaa kolmannen sektorin toimijoiden tärkeän toiminnan alasajoa. Tuottojen vähenemisen kompensaatioon on haettava ratkaisut. Sote-uudistuksessa on jokaisella hyvinvointialueella taattava järjestöjen toimintaedellytykset.

Edistetään kestävää talouden ja hyvinvoinnin kasvua sekä työllisyyttä

Budjettiriihessä on tehtävä päätöksiä, jotka edistävät hyvinvointia, talouskasvua ja työllisyyttä ilmastokestävillä tavoilla.

Talouspolitiikan tavoitteeksi on otettava kestävä ja pitkäkestoinen, yli kolmen prosentin talouskasvu ja työllisyysasteen vahva kehitys. Talouskasvun edellytyksiä on parannettava kasvattamalla tuottavuutta.

Euroopan unionin elpymisrahaston varojen tehokkaalla käytöllä on tuettava työllisyyttä, kasvua ja oikeudenmukaista ilmastopolitiikkaa.

Ilmastonsuojelulla on mahdollista luoda työtä ja hyvinvointia Suomeen. Määrätietoisia ilmastotoimia tarvitaan hallitusohjelman mukaisesti kaikilla sektoreilla, muun muassa käynnistämällä liikenteen sähköistämisen tuki.

Osaamisella vahvistetaan työllisyyttä ja kasvuedellytyksiä

Työllisyysasteen nostaminen edellyttää osaamistason nostamista. Koulutus, jatkuva oppiminen ja osaamisen kehittäminen läpi työuran on kestävä ja sosiaalisesti oikeudenmukainen keino vahvistaa työllisyyttä. Kohdennetuilla koulutustoimilla on nopeasti paikattava alakohtaisia työvoiman saatavuusongelmia.

Oppivelvollisuuden laajentamista ja maksuttoman toisen asteen toimeenpanoa jatketaan. Korkeakoulujen aloituspaikkojen määrää on lisättävä ja tähän tarpeellinen rahoitus on turvattava. Suomen Akatemian rahoituksen riittävä taso on varmistettava.

Kulttuuri-, tapahtuma- ja luovien alojen koronavauriot korjattava ja näiden alojen työllisyyttä ja taloudellista potentiaalia on hyödynnettävä.

Eduskuntaryhmä linjasi kokouksessaan myös, että Suomella on oltava valmius toimia osana kansainvälistä yhteisöä.