Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n Berg: Nyt tarvitaan kuntouttavaa työtoimintaa vaihtoehtoisilla toteutustavoilla

Ajankohtaista 12:38

SDP:n kansanedustaja Kim Berg toteaa, että sosiaali- ja terveysministeriön ohje jatkaa kuntouttavaa työtoimintaa vaihtoehtoisilla tavoilla koronaepidemian aikana on tarpeellinen muistutus kaikille toimijoille. Tässä epidemiatilanteessa tarvitaan kuntien ja järjestöjen sekä muiden toimijoiden yhteistyötä. Moni kuntahan sulki kuntouttavan työtoiminnan toimintapaikat hallituksen kiellettyä yli 10 hengen kokoontumiset 16.3.2020 alkaen.

20.3. annetun ohjeen mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvelvollisuus säilyy myös poikkeusoloissa, ja kuntien on turvattava asiakkaiden oikeus saada tarvitsemansa palvelut yksilöllisiä tarpeita vastaavasti. 

Nyt tarvitaan vaihtoehtoisia toteuttamistapoja

Bergin mukaan sosiaali- ja terveysministeriön kehotus kunnille kehittää koronaepidemian ajaksi vaihtoehtoisia kuntouttavan työtoiminnan toteutustapoja yhteistyössä järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa on aiheellinen ja siitä hyvä muistuttaa kaikkia toimijoita .

Ryhmässä toteutettavat toimintamuodot eivät tartuntariskin takia ole nyt mahdollisia, jos niissä kokoonnutaan fyysisesti samaan tilaan. Kunnan pitää kaikin keinoin etsiä vaihtoehtoisia tapoja jatkaa kuntouttavaa työtoimintaa myös poikkeusoloissa erityisesti silloin, kun asiakas haluaa sitä jatkaa.

Ministeriön 8.4. antaman ohjeen mukaan kuntouttavan työtoiminnan muodot ovat toimijoiden valittavissa ja se voi olla myös toimintaa työpaikoilla, joissa tartuntariskiä ei ole. Uusien toimintamuotojen käyttöönotossa pitää toimia aina yhteisymmärryksessä kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan asiakkaan kanssa. Tarkentavaa ohjetta tarvitaan, koska moni kunta sulki kuntouttavan työtoiminnan toimintapaikkoja, kun hallitus kielsi yli kymmenen hengen kokoontumiset 16.3.2020. 

Kuntouttava työtoiminta on paitsi työllistymistä edistävä palvelu, myös sosiaalihuollon palvelu. Kaikissa tilanteissa kunnan on huolehdittava siitä, ettei kenenkään oikeus välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu.

Vaikka kunnat voivat epidemiatilanteessa keskeyttää kuntouttavan työtoiminnan, jos eivät pysty järjestämään toimintaa muulla tavalla, keskeytyksestä on kerrottava sekä TE-toimistoille että asiakkaille. On huomattava, että asiakas ei menetä etuuttaan eikä toimeentulotukea alenneta keskeytyksen vuoksi.

Kuntouttavan työtoiminnan lisäksi uusi ohje soveltuu myös muihin ryhmässä toteutettuihin sosiaalihuollon palveluihin, joiden toteuttamista koronavirustilanne on vaikeuttanut. Tällaisia voivat olla esimerkiksi sosiaalisen kuntoutuksen tai vammaisten henkilöiden työtoimintaan liittyvät ryhmämuotoiset toiminnot.