Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n Berg: Asiakasmaksulain uudistus pienentäisi liki miljoonan suomalaisen terveysmaksuja / Berg: Reformen av klientavgiftslagen minskar avgifterna för nästan en miljon finländare

Ajankohtaista 15:50

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulaki uudistuu. Lakiluonnoksessa maksuttomuutta laajennetaan ja maksuja kohtuullistetaan. Toteutuessaan tämä pienentäisi jopa miljoonan suomalaisen terveysmaksuja.

– Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut ovat valitettavan yleinen syy ulosottoon. Pienituloisimmat maksavat usein suurimpia maksuja, ja asiakasmaksulain muutoksella päästään puuttumaan näihin epäkohtiin. Tämä parantaisi terveyden tasa-arvoa, toteaa SDP:n kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Kim Berg.

Lakiluonnoksessa hoitajavastaanotot tulisivat perusterveydenhuollossa maksuttomiksi ja poliklinikan antamasta tutkimuksesta ja hoidosta ei perittäisi enää maksuja alaikäisiltä.

– Vaikka monissa kunnissa hoitajavastaanotot ovat olleet jo maksuttomia, on maksuja silti peritty edelleen noin 40% kunnista. Muutos parantaa tältä osin tasa-arvoa, sillä jatkossa asuinpaikka ei vaikuta siihen ovatko maksut käytössä vai eivät, Berg sanoo.

Myös maksukattoon tulee muutoksia. Maksukatto tarkoittaa asiakasmaksujen enimmäismäärää asiakkaalle kalenterivuoden aikana ja se on ollut nyt 683 euroa. Lakiluonnoksessa maksukattoon sisällytettäisiin palveluista myös esimerkiksi terapioista perityt ja toimeentulotuella maksetut maksut. Berg toimii myös eduskunnan mielenterveyspoliittisen neuvottelukunnan jäsenenä ja terapioiden sisällyttäminen maksukattoon sekä mielenterveyspalvelujen maksuttomuuteen tulevat selkiytykset saavat häneltä kiitosta.

– Mielenterveystyö perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa tulisi täysin maksuttomaksi. Nytkin se on ollut lähtökohtaisesti maksutonta, mutta maksujen periminen on kuitenkin ollut mahdollista. Mahdollisimman matalan kynnyksen hoito on mielenterveyspalveluissa todella tärkeää ja lakiluonnoksessa esitetyt muutokset olisivat todella tervetulleita, Berg päättää.

Berg: Reformen av klientavgiftslagen minskar avgifterna för nästan en miljon finländare

Lagen om klientavgifter inom social – och hälsovården revideras. I lagutkastet utvidgas avgiftsfriheten och avgifterna förenhetligas. Om detta förverkligas minskar hälsovårdsavgifterna för upp till en miljon finländare.

– Klientavgifterna för social – och hälsovårdstjänster är tyvärr en vanlig orsak till utsökning. Låginkomsttagarna betalar ofta de största avgifterna, och genom ändringen av klientavgiftslagen kan man åtgärda dessa missförhållanden. Detta ökar jämställdheten inom hälsa, konstaterar Kim Berg, SDP:s riksdagsledamot som är medlem i social – och hälsovårdsutskottet.

I och med propositionen blir besök hos en sjukskötare inom primärvården avgiftsfria och det tas inte längre ut avgifter av minderåriga för undersökning och vård som tillhandahålls av en poliklinik.

– Även om många besök hos en sjukskötare redan har varit avgiftsfria i många kommuner, har det fortfarande tagits ut avgifter i cirka 40 procent av kommunerna. Ändringen förbättrar jämlikheten till denna del, eftersom bostadsorten i fortsättningen inte inverkar på om avgifterna tas ut eller inte, säger Berg.

Det kommer också att göras ändringar i avgiftstaket. Avgiftstaket avser klientavgifternas maximibelopp för klienten under ett kalenderår och taket har nu varit 683 euro. I och med propositionen inkluderar avgiftstaket även t.ex. avgifter som tagits ut för terapier och avgifter som betalats med utkomststöd. Berg är också medlem i riksdagens mentalhälsopolitiska delegation och han är också stolt över att terapierna inkluderas i avgiftstaket och att mentalvårdstjänsternas avgiftsfrihet inom primärvården ska förtydligas

– Mentalvårdsarbetet inom den öppna sjukvården inom primärvården blir nu helt avgiftsfritt baserat. I dagsläget har det i princip varit avgiftsfritt, men det har dock varit möjligt att ta ut avgifter. Vård med så låg tröskel som möjligt är mycket viktigt då det kommer till mentalvårdstjänsterna och de ändringar som föreslås i propositionen är verkligen välkomna, avslutar Berg.