SDP:n Asell: Lisätalousarviossa helpotusta korkeakouluihin pyrkiville

Ajankohtaista 09:30

Hallitus ehdottaa lisätalousarviossaan osana koronakriisin hoitoa korkeakoulujen aloituspaikkojen kertaluonteiseen lisäykseen yhteensä 124 milj. euroa, jolla tavoitellaan 4 800 aloituspaikkaa. Myös avoimeen korkeakoulutukseen ehdotetaan 10 milj. euron lisäpanostuksia, joilla tuetaan avoimen opetuksen lisäämistä sekä mahdollistetaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville määräaikainen opintomaksuista vapauttaminen. Lisäksi korkeakouluille ja ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle ehdotetaan panostuksia muun muassa ohjauksen lisäämiseen ja opiskelijahyvinvoinnin tuen vahvistamiseen.

– SDP:n tavoitteena on ollut pitkään hakijasuman purku korkeakoulujen aloituspaikkoja lisäämällä. Ajoimme asiaa hallitusohjelmaneuvotteluissa ja jo 2011-2015 hallituskaudella. On hienoa, että osana koronakriisistä selviytymistä myös tähän asiaan kiinnitetään huomiota, kansanedustaja, sivistysvaliokunnan jäsen Marko Asell (sd.) toteaa.

Lisäyksestä menee 62 milj. euroa ammattikorkeakouluille ja 62 milj. euroa yliopistoille. Aloituspaikkojen lisääminen on keino vastata Suomen tavoitteeseen siitä, että 2030 eteenpäin puolet nuorisoikäluokasta suorittaisi korkeakoulututkinnon.

Koronaepidemian leviämisen hidastamiseksi toteutetuilla rajoitustoimilla on ollut kielteisiä vaikutuksia monien lasten ja nuorten oppimistuloksiin, hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen. Vaikutusten lieventämiseksi hallitus päätti toteuttaa lisätalousarviossa noin 320 milj. euron lasten ja nuorten hyvinvointipaketin. Hyvinvointipaketti kohdistuu opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonaloille. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle ehdotetaan 159 milj. euron toimenpidekokonaisuutta.