Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:n Antton Rönnholm: Jatkuvan oppimisen järjestelmää on kehitettävä

Ajankohtaista 13:54

Jatkuvan oppimisen järjestelmää on kehitettävä, jotta pystymme nostamaan Suomen työllisyysasteen riittävän korkealle ja takaamaan jokaiselle oikeuden oman osaamisen kehittämiseen läpi työuran, sanoo SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm

– Osaavan työvoiman puute on noussut keskeiseksi kasvun esteeksi Suomessa. Ongelma ei ratkea vain työperäisellä maahanmuutolla tai nuorten koulutustasoa nostamalla, vaan myös työikäisten osaamistasoa on nostettava. Tässä jatkuva oppiminen ja aikuiskoulutus ovat keskeisessä roolissa.

Jatkuva oppiminen ja työuran aikaisen osaamisen kehittäminen eivät tällä hetkellä toimi niin tehokkaasti kuin pitäisi. Nykyiseen järjestelmään liittyy paljon haasteita.

Rönnholmin mukaan jatkuvalle oppimiselle tulisi luoda selkeä lainsäädäntö- ja rahoitusjärjestelmä, mikä antaa raamit kehittämiselle. Lainsäädännössä tulisi määrittää työikäiselle soveltuvat koulutukset, mahdollisuudet opintojen aikaiseen toimeentuloon sekä jatkuvan oppimisen rahoittaminen eri koulutusasteilla ja koulutusmuodoissa. 

– Myös koulutuksellisen tasa-arvon lisääminen tulisi kirjata järjestelmän tavoitteeksi. Lähtökohtana tulisi olla, että kaikilla on oikeus jatkuvaan oppimiseen tulotasosta tai koulutustaustasta riippumatta.

Toinen keskeinen haaste on, että koulutustarjonta ei vastaa riittävän hyvin työelämän tarpeisiin. Aikuiskoulutus on Suomessa tutkintokeskeistä, ja työelämärelevantteja, lyhyitä koulutusvaihtoehtoja on tarjolla liian vähän.

– Kokonaisen tutkinnon suorittaminen työn ohessa ei ole kaikille mahdollista eikä läheskään aina tarpeellista oman osaamisen päivittämiseksi. Lyhyemmät opintokokonaisuudet mahdollistaisivat opinnot nykyistä useammalle.

SDP:n ehdotus on, että tutkintoon johtavan koulutuksen ohelle tulisi luoda kokonaan uusi työelämäkoulutuksen muoto, ”työelämäkoulutus”. 

– Työelämäkoulutuksessa olisi kyse opinnoista, jotka eivät johtaisi tutkintoon, mutta mahdollistaisivat osaamisen päivittämisen työikäisille, joilla jo on työkokemusta. Ne eivät siis olisi vaihtoehto tutkinnoille vaan täydentäisivät osaamista työuran aikana.

Koulutus kestäisi enintään 6 kuukautta. Koulutukset olisivat luvanvaraisia, ja niiden järjestäminen olisi mahdollista nykyisten toimijoiden toimesta eli ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa.

Toteutuksen tulisi olla monimuotoista siten, että mahdollisimman monella olisi mahdollisuus osallistua koulutuksiin elämäntilanteesta riippumatta. Koulutusta tulisi kehittää yhteistyössä yritysten kanssa, jotta se vastaisi aidosti työelämän tarpeisiin.

– Haaste on kilpailukyvylle ja taloudelle niin merkittävä, että uskon ja toivon työntekijä- ja työantajajärjestöjen löytävän tiensä yhteiseen pöytään pohtimaan minkälainen järjestelmä on paras ja miten sille saadaan riittävät resurssit.