SDP:n Anneli Kiljunen: Hallituksen sote-mallin tavoitteet karkaavat yhä kauemmaksi

Ajankohtaista 17:09

‒ Tällä viikolla hallituksen sote-esitys sai jälleen kylmää vettä niskaansa niin perustuslakiasiantuntijoilta kuin talouspolitiikan arviointineuvostoltakin. Sote-uudistuksen alkuperäisten tavoitteiden saavuttamisen sijaan eniten palveluja tarvitsevien ihmisten asema uhkaa vain heiketä. Samalla näyttää yhä varmemmin siltä, että hallituksen sotelle asettama tiukka säästötavoite vaarantaa palvelujen laadun ja saatavuuden. Jo tältä pohjalta voidaan sanoa, että tätä sotea tuskin on hallituksessa rakennettu ihmisten terveys edellä, Kiljunen toteaa.

Kiljunen pitää välttämättömänä, että ihmisten pitää saada arjessaan tarvitsemat julkiset palvelut helposti ja laadukkaasti. Hän muistuttaa, että SDP on aikaisemmin esittänyt oman sote-mallinsa, jossa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet uudistetaan niin, että nykyisen järjestelmän hyvät puolet säilyvät.

‒ SDP on esittänyt hallitukselle oman vaihtoehtonsa sote-uudistuksen toteuttamiseksi. Nyt pitäisi keskittyä korjaamaan uudistuksella se, mikä nykyisessä järjestelmässä on korjaamisen tarpeessa, Kiljunen päättää.