SDP:n Afrikka-politiikan linjaukset: Suomi, EU ja Afrikka – kohti vahvistunutta kumppanuutta

Ohjelmatyö 16:59

EU:lla ja Suomella sen aktiivisena jäsenenä on mahdollisuus ja velvollisuus edistää Afrikan myönteistä kehitystä tasavertaisen kumppanuuden pohjalta. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden, kuten ilmastonmuutoksen torjumisen sekä demokratian ja rauhan vahvistamisen kannaltAfrikka on avainasemassa.

Afrikan mantereella on valtava potentiaali, mutta sen kestävä hyödyntäminen edellyttää kuitenkin tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua maailmantalouteen. Suomen tulee olla aktiivinen globaalitoimija verovälttelyn ja veroparatiisien kitkemisessä sekä tukea Afrikan maiden oman verojärjestelmän ja veronkannon toimivuutta. Maakohtainen veroraportointi ja monikansallisten yritysten kirjanpittekevät veronmaksun läpinäkyvämmäksi.

SDP:n Afrikka-politiikan ytimessä ovat esimerkiksi reilu työelämä, koulutuksen korostaminen kestävän kehityksen edellytyksenä, demokratian ja hyvän hallinnon tukeminen, vastuullisen kaupan ja talouden edistäminen sekä naisten ja tyttöjen oikeuksien vahvistaminen.

Kehitysyhteistyön tarkoituksena on täydentää muuttaloudellista yhteisttä ja tarjota välineitä sosiaalisen eriarvoisuuden vähentämiseksi. SDP kuitenkin näkee, että Suomeen tarvitaan Afrikka-politiikkaa pelkän Afrikan kehitysyhteistyöpolitiikan sijaan. Afrikan mailla on selkeästi ilmaisttahto ottaa tulevaisuutensa yhä vahvemmin omaan ohjaukseensa. EU:lla, ja Suomella sen aktiivisena jäsenenä, on erityinen mahdollisuus edistää Afrikan myönteistä kehitystä.

Tutustu SDP:n Afrikka-politiikan linjauksiin suomeksi

Policy statement on Africa by the Socialdemocratic Party of Finland