Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP:arna Lindén och Berg: Ett betydande steg har tagits för att trygga jämlika social- och hälsovårdstjänster

Ajankohtaista 17:37

Socialdemokraterna i riksdagens social- och hälsovårdsutskott är nöjda med att betänkandet om social- och hälsovårdsreformen är klart. Nu ska reformförslaget behandlas i plenum för fortsatt behandling.

– Då ett lapptäcke av många kommuner och samkommuner ersätts av 22 välfärdsområden kan vi bättre trygga jämlika och bra tjänster– oberoende av plånbokens tjocklek eller personens boningsort. Reformen stärker också demokratin, när de områdesfullmäktige som valts genom direkta val svarar för hela social- och hälsovården inklusive primärhälsovården och specialsjukvården, bedömer riksdagsledamot Aki Lindén som leder den socialdemokratiska utskottsgruppen.

Den socialdemokratiska gruppen anser att välfärdsområdena kommer fatta många beslut som påverkar vardagen, varvid det är rättvist att invånarna har makten. I det kommande områdesvalet väljs viktiga beslutsfattare som får till uppgift att svara för invånares välfärd i hela välfärdsområdet.

-I många områden, såsom i Vasa sjukvårdsdistrikt har man redan fattat beslut om att förverkliga välfärdsområdesmodellen före själva reformen. Ett viktigt mål både i vår österbottniska modell och i vårdreformen är att bättre och mer verkningsfullt rikta begränsade resurser till rätt områden. I fortsättningen kan vi stärka primärvården, göra tillgången till vård och omsorg smidigare, och förbättra situationen för de invånare som har det sämst ställt, säger riksdagsledamot Kim Berg som sitter i social- och hälsovårdsutskottet från Vasa valkrets.

Socialdemokratiska gruppen anser att hela servicekedjan kan fungera bättre, när det finns en tydlig serviceanordnare som ansvarar för helheten. Man ska alltså inte längre behöva bollas från lucka till lucka i ett vårdärende. Privata serviceproducenter och tredje sektorn har också fortsättningsvis en viktig kompletterande roll i produktionen av social- och hälsovårdstjänster.

– Reformen gör det möjligt att få tillgång till kompetent personal. Ett välfärdsområde är i egenskap av större och mer sektorsövergripande anordnare en attraktivare arbetsgivare, när de bättre än en liten anordnare kan erbjuda t.ex. utbildnings-, forsknings- och specialiseringsmöjligheter samt varierande arbetsuppgifter. En ändamålsenlig placering av personalen inom välfärdsområdet förbättrar också tillgången på personal där det råder brist på personal, konstaterar Kim Berg.

Vi förnyar social- och hälsovården så att alla får vård snabbare, lågtröskeltjänsterna fungerar bättre och jämlikheten och de språkliga rättigheterna tillgodoses. Reformen som berör förvaltningen är nödvändig för att vi ska kunna vidareutveckla tillgången till tjänster, bedömer Berg.

-Det viktigaste härnäst är att vidareutveckla innehållet och en förbättra vårdgarantin för primärvården så att man får vård inom en vecka är ett centralt mål för oss. Denna garanti inbegriper också tillgång till mentalvårdstjänster, vilket är särskilt viktigt i och med efterföljderna av coronan, konstaterar Aki Lindén.

Den socialdemokratiska utskottsgruppen anser också att köerna inom hälsovårdscentralerna måste åtgärdas, i äldreomsorgslagen är följande fas att utveckla de tjänster som tillhandahålls i hemmet och närståendevården, samt personaldimensioneringen inom barnskyddet. Mycket arbete kvarstår, men nu kan man med en helt ny servicestruktur göra saker möjliga på ett nytt och verkningsfullt sätt. Det är viktigt att också personalen, tredje sektorn och medborgarna aktivt engageras i utvecklingen av tjänsterna.

-Särskilt varmt tack förtjänar familje- och omsorgsminister Krista Kiuru och hennes medarbetare för att ha åstadkommit ett förslag till social- och hälsovårdsreform som är förenligt med grundlagen och allt under en hektisk tid i beslutsfattandet med tanke på coronapandemin, Därtill vill jag tacka utskottets tjänstemän och kolleger i utskottet. Regeringsrepresentanterna i utskottet har samarbetat bra och engagerat för att stärka servicesystemet och trygga jämlika social- och hälsovårdstjänster, framför Aki Lindén på gruppens vägnar.