SDP yhtyy huoleen ihmiskaupan yleistymisestä

Ajankohtaista 17:25

Suomella on tuoreen raportin mukaan petrattavaa ihmiskaupan kitkemisessä. SDP esitti muutama viikko sitten julkistamassaan raportissa keinoja, joilla ihmiskaupan uhrit voitaisiin paremmin tunnistaa ja uhreja voitaisiin nykyistä paremmin auttaa.

Ihmiskauppa voi luonnehtia siirtolaisuuden ”pimeäksi puoleksi”, koska sen taustalla vaikuttavat usein samat syyt kuin vapaaehtoisessa tai hyväksyttävässä siirtolaisuudessa: halu etsiä parempaa elämää ja toimeentuloa. Ihmiskauppaan liittyy kuitenkin ihmisten siirtymisen lisäksi eriasteinen pakko tai harhaanjohtaminen, oli kyse sitten seksuaalisesta tai muusta hyväksikäytöstä tai orjuuden kaltaisista olosuhteista.

Kansainvälinen työjärjestö ILO on arvioinut, että maailmassa on 2,5 miljoonaa ihmiskaupan uhria. Joidenkin arvioiden mukaan noin puolet ihmiskaupan uhreista päätyy työvoiman hyväksikäytön kohteeksi. Suomen on todettu olevan sekä ihmiskaupan kauttakulku- että kohdemaa. Suomen viranomaiset ovat havainneet viitteitä ihmiskaupasta prostituutiossa, rakennustyömailla ja ravintoloissa. Suomella on vastuu torjua kansainvälistä ihmiskauppaa ja auttaa ihmiskaupan uhreja, jotka ovat päätyneet Suomeen. 

SDP vaatii lisää resursseja valvontaan, jotta ihmiskauppaa voidaan ennaltaehkäistä nykyistä paremmin. Poliisin, tullin ja rajavartioston saumaton yhteistyö on tässä ratkaisevan tärkeää. 

Ihmiskauppaan syyllistyneitä on myös rangaistava nykyistä ankarammin. Ihmiskaupparikoksen tunnusmerkistöä on tarkistettava siten, että haavoittuneessa tilanteessa olevan ihmisen hyväksikäyttöön työntekijänä voidaan tehokkaasti puuttua. Ranskassa on kiellettyä teettää palkatonta työtä tai työtä, josta saatu korvaus ei lainkaan vastaa työn laatua, käyttämällä hyväkseen toisen haavoittuvaa tai riippuvaa asemaa. Ihmisarvon vastaiset työ- ja elinolosuhteet voivat myös tuoda työn teettäjälle saman tuomion kuin työn teettäminen ilman palkkaa tai liian pientä korvausta vastaan. Pakkotyön teettämisestä seuraa kahden vuoden vankeusrangaistus ja 75 000 euron sakot. 

Ammattiliitoilla on merkittävä rooli työrikosten torjumisessa sekä ihmiskaupan uhrien auttamisessa. Ammattiliitoille on annettava kanneoikeus, jotta Suomeen töihin tulevan ei tarvitse itse olla aktiivinen, mikäli väärinkäytöksiä ja työehtojen polkemista ilmenee. Tällä hetkellä ammattiliitto tarvitsee jokaiselta asianosaiselta valtakirjan kanteen nostamiseksi oikeudessa. 

Euroopan unionin jäsenmaiden on yhteisillä toimilla pysäytettävä laiton siirtolaisuus ja taisteltava ihmiskauppaa vastaan. SDP kannattaa Euroopan unionin jäsenmaiden tiivistyvää yhteistyötä rajavalvonnassa, jossa toimitaan aktiivisesti ihmiskauppaa harjoittavia verkostoja vastaan ja solmitaan yhteistyösopimuksia kolmansien maiden kanssa.