Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP vill satsa på sysselsättningen och ta mindre i statslån

Ajankohtaista 11:23

I SDP:s alternativ till statens budgetförslag för år 2011 ingår mera satsningar på sysselsättningen, men man tar en halv miljard mindre i lån. I skuggbudgeten satsar man förutom på sysselsättningen och tillväxten, även på offentlig service samt på att reparera socialskyddet. På inkomstsidan hyllas principen att skatter ska betalas efter betalningsförmåga.

SDP:s skuggbudget utgår ifrån att man fortsätter stimulanspolitiken till specifika ändamål: investeringarna i sysselsättningen uppgår till cirka 400 miljoner euro. Förslaget innehåller direkta satsningar på sysselsättningen med 180 miljoner euro. Dessa pengar riktas huvudsakligen till att bekämpa ungdomsarbetslösheten, målsättningen är att varje ung person får en arbets-, praktik- eller studieplats inom tre månader. Dessutom föreslås att sysselsättningen stöds med 225 miljoner euro, bl.a. till att rädda varvsindustrin genom att beställa fartyg, pengar till underhåll av vägar och järnvägar och satsningar på kunnande. Programmet innehåller också en 100 miljoner euros tilläggssatsning på bostadsbyggande, genom ARA-finansieringen.  

 
 
 
Trygghet i vardagen och de kommunala tjänsterna
 
I skuggbudgeten riktar man 300 miljoner euro till ordnandet av offentlig service. Statsandelarna till social- och hälsovården ökas med 190 miljoner euro och till utbildningssektorn med 50 miljoner euro. Dessutom ingår satsningar i bl.a. att förkorta köerna som har att göra med besvär angående FPA:s beslut och till Forststyrelsens naturskydd.
 
 
Social rättvisa
 
SDP vill stärka den sociala rättvisan genom inkomstöverföringar och beskattning, sammanlagt med 400 miljoner euro. I skuggbudgeten reparerar man hål i socialskyddet med sammanlagt 220 miljoner euro. De största förbättringarna är höjningen av arbetsmarknadsstödet och grunddagpenningen för arbetslösa, cirka hälften av helheten. Andra betydande förbättringar är bl.a. att pensionstagarnas bostadsstöd förnyas, att studiestödet knyts till index, att arbetsmarknadsstödets behovsprövning tas bort och att hälsovårdens avgiftstak slås samman.
 
Förslaget om att höja kommunalskattens grundavdrag till 3000 euro innebär också en betydande förbättring. Tillsammans med förslagen om att höja grunddagpenningen för arbetslösa, att höja pensionstagarnas bostadsstöd och det allmänna bostadsstödet, har det en positiv inverkan på arbetslösas, pensionstagarnas och barnfamiljernas utkomst. Reformen sänker också beskattningen av små löneinkomster, vilket gynnar sysselsättningen.
 
 
Rättvis beskattning
 
I SDP:s alternativ skulle staten skuldsätta sig en halv miljard mindre än i regeringens budgetförslag. Skillnaden beror på att staten sparar pengar i och med att arbetslösheten minskar och genom att nya inkomstkällor införs. Bekämpningen av den gråa ekonomin medför också mera skatteintäkter. På inkomstsidan är de största nya initiativen att kapitalskatten görs progressiv, att man skärper beskattningen av börshandeln samt att man driver in mera skattemedel genom att bekämpa den gråa ekonomin.
 
 

Mera inkomster
 
Kapitalskatten
500 000 000 €
Windfall-skatten
375 000 000 €
Beskattning av börshandeln
150 000 000 €
Beskattning av förpackningar
140 000 000 €
Inkomstöverföring från Finlands Bank
100 000 000 €
Bekämpning av den gråa ekonomin
150 000 000 €
Avfallsskatten till kommunerna
-90 000 000 €
Mera inkomster sammanlagt
1 325 000 000 €
 
 
I sitt program för att bekämpa den gråa ekonomin föreslår SDP flera satsningar (sammanlagt 13,5 miljoner euro) och olika förslag till åtgärder, bl.a. att man grundar en internationell enhet för skatteinspektioner, att mera resurser riktas till polisen och tingsrätterna, att man återinrättar enheten som övervakade olaglig utländsk arbetskraft och att arbetsskyddsdistriktens resurser stärks.  
 
 
Svar till budgeten före julen
 
SDP frågade tidigare under hösten av tiotals organisationer om deras idéer och önskemål gällande budgeten. På basen av den egna beredningen och dessa svar har SDP gjort en skuggbudget, som är 850 miljoner euro större än budgetförslaget Kiviniemis högerregering framställde i augusti. Trots detta skulle SDP:s förslag skuldsätta staten med en halv miljard mindre. Det här beror i huvudsak på att utgifterna blir mindre och på att skattebasen stärks.   
 
SDP har reserverat 50 miljoner euro till behov som kan uppstå under riksdagsbehandlingen. Förslaget preciseras i november när budgetbehandlingen är på slutrakan och partiet ger ett detaljerat svar till Kiviniemis regerings förslag.
 
 
SDP:s tre tyngdpunktsområden:
Sysselsättningen, rättvisan och den kommunala servicen
 
 

1. Till att stöda sysselsättningen och den ekonomiska tillväxten, cirka 400 miljoner
  • stimulering till specifika ändamål nästan 200 miljoner euro
  • till direkta sysselsättningsåtgärder nästan 200 miljoner euro, varav 120 miljoner till att bekämpa ungdomsarbetslösheten
  • satsning på kunnande 32,5 miljoner euro
 
2. Till att stärka rättvisan cirka 400 miljoner euro
  • förbättra socialskyddet 220 miljoner euro
  • rättvisare beskattning: bl.a. höjning av kommunalskattens grundavdrag, 180 miljoner euro
 
3. Till att trygga den kommunala servicen, 300 miljoner euro
  • satsningar på statsandelarna för skolorna, hälsovården och åldringsvården, 300 miljoner euro, varav en del direkt till att sysselsätta unga
 
I SDP:s alternativ stärks statens inkomstbas och man tar ungefär en halv miljard mindre i statslån än vad Kiviniemis regering är tvungen att ta.