SDP vaatii täyskäännöstä asuntopolitiikassa

Ajankohtaista 09:09

SDP haluaa asuntopolitiikan lähtökohdaksi ihmisten oikeuden kohtuuhintaiseen kotiin. Tarjolla tulee olla edullisia vuokra-asuntoja, mutta myös kohtuuhintaisia omistusasuntoja.

SDP esittää, että kohtuuhintaisia omistusasuntoja alettaisiin rakentaa valtion tuella. Tämä antaisi erityisesti lapsiperheille, asuntosäästäjille ja nuorille mahdollisuuden hankkia omistusasunto.

SDP:n puoluevaltuusto hyväksyi asuntopoliittiset periaatteet 15. marraskuuta.

– Oikeus kohtuuhintaiseen vuokra-asumiseen pitää turvata puolittamalla korkotukilainojen omavastuu. Näin saadaan rakennettua uusia vuokra-asuntoja, joissa vuokra on selkeästi edullisempi kuin nyt valtion tukemassa tuotannossa. Tässä taantumassa kannattaa yhdistää suhdannepolitiikka järkevään asuntopolitiikkaan ja lisätä valtion tukea edullisempien asuntojen rakentamiseen, SDP:n varapuheenjohtaja Pia Viitanen sanoo.

Rakentaminen ja peruskorjaaminen tuovat työtä ja luovat elinkeinoelämälle kasvun edellytyksiä. Taantumassa on tärkeää auttaa niitä, joiden on vaikea selviytyä asuntovelan lyhennyksistä työttömyyden vuoksi. SDP esittää helpotusta ihmisille, joiden tulotaso putoaa.

– Esitämme, että valtiontakausmallin avulla rakennetaan järjestelmä, jossa omistusasuja saa joustoa velanmaksuun. Samoin maksuvaikeuksiin joutuneelle vuokra-asukkaalle on luotava takuulainamalli. Näin turvaamme sen, että kukaan ei menettäisi kotiaan, vaikka joutuu työttömäksi, Viitanen sanoo.

Rakentamisessa ja peruskorjauksessa SDP yhdistäisi uusien työpaikkojen luomisen ympäristön suojelemiseen. Asuminen on Viitasen mukaan ratkaisujen ytimessä, koska asuminen, liikkuminen ja ravinto kuluttavat valtaosan energiasta ja muista luonnonvaroista.

– Nollaenergia-asuntojen osuutta on kasvatettava uudistuotannossa. Vanhan asuntokannan korjaamista on edistettävä niin, että sen energiankulutus vähenee. Ympäristöystävällistä peruskorjausta on tuettava tasapuolisesti asumismuodoittain.
 

Tutustu SDP:n asuntopoliittiseen kannanottoon