SDP vaatii hallitusta estämään osake-omistusten piilottamisen hallintarekisteriin ulkomaille

Ajankohtaista 12:55

SDP on yhdessä vihreiden, vasemmistoliiton ja RKP:n kanssa jättänyt tänään talousvaliokunnassa vastalauseen talousvaliokunnan mietintöön koskien hallituksen esitystä uudeksi arvopaperimarkkinalainsäädännöksi. Suurimpana kiistakysymyksenä lakiesityksessä on mahdollisuus osakkeiden nimettömään omistamiseen ns. hallintarekisterin kautta. Viranomaiset ja kansalaisjärjestöt ovat vastustaneet hallintarekisteröintiä, joka heikentää viranomaisten tiedonsaantia ja vähentää omistusten läpinäkyvyyttä.

– Hallituksen esityksessä ei avata mahdollisuutta hallintarekisteröidä omistuksia Suomessa. Sen sijaan siinä tietoisesti jätetään tukkimatta mahdollisuus hallintarekisteröintiin silloin, kun  suomalaisyhtiö laskee osakkeensa liikkeeseen ulkomaisessa arvopaperikeskuksessa, toteaa SDP:n valiokunnan vastuukansanedustaja Lauri Ihalainen.

EU:n uuden arvopaperikeskusasetuksen myötä suomalaiset yhtiöt voivat jatkossa valita myös ulkomaisen arvopaperikeskuksen osakkeidensa liikkeeseen laskuun. Tällöin Suomen lainsäädäntö nykyisessä tai hallituksen esityksessä esitetyssä muodossa sallisi hallintarekisteröinnin, mikä mahdollistaisi myös omistusten piilottelun.

– Vaadimme, että lakiesitys palautetaan kiireelliseen lisävalmisteluun ja siihen lisätään selkeä sijoittajiin kohdistuvat hallintarekisteröinnin kielto myös sijoitettaessa ulkomailla liikkeeseen laskettuihin suomalaisyhtiöiden arvopapereihin. On myös varmistettava, että tiedot omistajista ja sijoituksista todella saadaan ulkomaisista arvopaperikeskuksista, kertoo Ihalainen.

Hallitus on esittänyt, että EU:n arvopaperikeskusasetus estäisi omistusten piilotteluun puuttumisen. Tämä väite on kuitenkin ristiriidassa esimerkiksi EU:n komission talousvaliokunnan puheenjohtajalle Kaj Turuselle (ps.) asiasta esitettyihin kysymyksiin lähettämisen vastausten kanssa. Myös arvopaperikeskusasetuksen piirissä ETA-maana oleva Norja soveltaa vastaavaa lainsäädäntöä, kuin mitä oppositiopuolueet vaativat Suomeen.

– On eriskummallista, että naapurimaamme voi edistää läpinäkyvyyttä ja rajoittaa hallintarekisteröintiä myös ulkomailla, mutta meillä hallitus katsoo olevan EU-säännösten vastaisia. Miksei Norjan malli kelpaa hallitukselle? Ihmettelee Ihalainen.

Myös talousvaliokunnan puheenjohtaja Turunen on ollut tähän asti oppositiopuolueiden kanssa samalla linjalla. ”Suomen ei tarvitse eikä kannata muuttaa osakeyhtiölakia niin, että omistukset voitaisiin piilottaa hallintarekisteriin ulkomaille”, linjasi Turunen Helsingin Sanomissa 19.12.2016.