SDP vaatii hallitukselta selontekoa omistajapolitiikasta

Ajankohtaista 12:31

SDP:n puoluehallitus vaatii hallitusta antamaan välittömästi eduskunnalle selonteon valtion omistajapolitiikan periaatteista ja toimintalinjasta. Mikäli hallitus ei ole valmis antamaan edus-kunnalle selontekoa, ovat sosialidemokraatit valmiit mittauttamaan hallituksen kannatuksen vä-likysymyksellä omistajapolitiikasta.

SDP mukaan selonteko on välttämätön hallituksen sekavien ja ristiriitaisten kantojen vuoksi val-tion omistajuudesta. Hallituksen eri ministereitten päivittäin vaihtuvat kannat esimerkiksi Stora Enson tapauksessa lisäävät epävarmuutta kansalaisten keskuudessa eivätkä anna hyvää ku-vaa hallituksen kyvystä ohjata valtion omistajapolitiikkaa. Porvarihallituksen johdolla valtio-omistajasta on kehittymässä pelkkä myyntiliike ilman selvää teollisuuspoliittista strategiaa.

Sosialidemokraattien mielestä selonteko omistajapolitiikasta tarvitaan myös siksi, että valtion omistamisen pelisäännöt tulisivat selviksi paitsi kansalaisille niin myös muille osakkeenomistajil-le. Omistajanohjauksen periaatteiden tulee olla julkisia ja kaikkien tiedossa. Valtion on pelkän kansallisomaisuuden myynnin sijaan keskityttävä pohtimaan, miten voimme kehittää suomalais-ta kansallisesti tärkeää perusteollisuutta niin, että se tarjoaa myös jatkossa työtä omassa maas-samme.

Suomalaisen metsäteollisuuden alasajo uhkaa rapauttaa teollisuutemme toista kivijalkaa. SDP ei voi hyväksyä kannattavien tehtaiden lopettamista. Kemijärven ja Summan tehtaitten lopetta-miset, Anjalankosken paperikoneen pysäyttämiset ja Kotkan tehtaiden myyntiaikomukset hei-kentävät Suomen kansantaloutta ja vaarantavat tuhansien ihmisten toimeentulon.

Hallituksen nopeat kannanotot ovat nyt tarpeen, jotta teollisen toiminnan jatkuminen Kemijärvel-lä ja Summassa voidaan varmistaa. SDP odottaa hallitukselta selvitystä myös siihen, mitä neu-votteluissa Venäjän puuntuonnin jatkamiseksi on tapahtunut.