Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP vaatii hallitukselta selontekoa omistajapolitiikasta

Ajankohtaista 12:31

SDP:n puoluehallitus vaatii hallitusta antamaan välittömästi eduskunnalle selonteon valtion omistajapolitiikan periaatteista ja toimintalinjasta. Mikäli hallitus ei ole valmis antamaan edus-kunnalle selontekoa, ovat sosialidemokraatit valmiit mittauttamaan hallituksen kannatuksen vä-likysymyksellä omistajapolitiikasta.

SDP mukaan selonteko on välttämätön hallituksen sekavien ja ristiriitaisten kantojen vuoksi val-tion omistajuudesta. Hallituksen eri ministereitten päivittäin vaihtuvat kannat esimerkiksi Stora Enson tapauksessa lisäävät epävarmuutta kansalaisten keskuudessa eivätkä anna hyvää ku-vaa hallituksen kyvystä ohjata valtion omistajapolitiikkaa. Porvarihallituksen johdolla valtio-omistajasta on kehittymässä pelkkä myyntiliike ilman selvää teollisuuspoliittista strategiaa.

Sosialidemokraattien mielestä selonteko omistajapolitiikasta tarvitaan myös siksi, että valtion omistamisen pelisäännöt tulisivat selviksi paitsi kansalaisille niin myös muille osakkeenomistajil-le. Omistajanohjauksen periaatteiden tulee olla julkisia ja kaikkien tiedossa. Valtion on pelkän kansallisomaisuuden myynnin sijaan keskityttävä pohtimaan, miten voimme kehittää suomalais-ta kansallisesti tärkeää perusteollisuutta niin, että se tarjoaa myös jatkossa työtä omassa maas-samme.

Suomalaisen metsäteollisuuden alasajo uhkaa rapauttaa teollisuutemme toista kivijalkaa. SDP ei voi hyväksyä kannattavien tehtaiden lopettamista. Kemijärven ja Summan tehtaitten lopetta-miset, Anjalankosken paperikoneen pysäyttämiset ja Kotkan tehtaiden myyntiaikomukset hei-kentävät Suomen kansantaloutta ja vaarantavat tuhansien ihmisten toimeentulon.

Hallituksen nopeat kannanotot ovat nyt tarpeen, jotta teollisen toiminnan jatkuminen Kemijärvel-lä ja Summassa voidaan varmistaa. SDP odottaa hallitukselta selvitystä myös siihen, mitä neu-votteluissa Venäjän puuntuonnin jatkamiseksi on tapahtunut.