SDP vaati Afganistanin tilanteen arviointia

Ajankohtaista 12:32

Sosialidemokraatit eivät ole lisäjoukkojen lähettämisestä Afganistaniin innoissaan, mutta väliaikaisena toimena ja osana laajaa siviiliyhteiskunnan rakentamista painottavaa strategiaa, lisäys on hyväksyttävissä. Tulevaisuudessa rauhanvälittämisen roolia on painotettava vahvemmin.

Lontoon Afganistan-tapaamisessa todettiin, että joukkojen lisäämisen tuomia tuloksia saadaan aikaan 12–18 kuukauden kuluessa. Sosialidemokraattien mielestä vuoden 2011 lopussa on arvioitava uudelleen sotilaallinen läsnäolo Afganistanissa. Tähän löytyi hallituspuolueiden yksimielisyys vielä eduskunnan puolustusvaliokunnassa.

– Yllättäen ulkoasianvaliokunnassa hallituspuolueet ajoivat täyttä häkää toiseen suuntaan. He eivät halunneet enää sopia, että vuoden 2011 loppuun mennessä voidaan tehdä päätöksiä lisäjoukkojen kotiuttamisesta, sanoi Krista Kiuru tänään perjantaina eduskunnassa Afganistan-selonteon palautekeskustelussa.

Afganistanin tilanteeseen ei löydy pelkästään eikä ensisijaisesti ratkaisua sotilaallisin keinoin. Tilanteen vakauttamisessa on haettava afgaaniyhteiskunnan sisäistä vuoropuhelua ja tuettava siviiliyhteiskunnan vahvistumista. Kokonaisvaltainen kriisinhallinta lisää paikallisväestön luottamusta alueella ja tuo todellista apua arkeen. Jotta kokonaisvaltainen kriisinhallinta onnistuisi, kehitysyhteistyöhön, siviilikriisinhallintaan ja humanitaariseen apuun tulee ohjata riittävät varat.

Tulevaisuudessa rauhanvälittämisen roolia on painotettava vahvemmin. Lisäksi on arvioitava, miten esimerkiksi YK-johtoisissa operaatioissa aiotaan jatkossa olla mukana. Siksi sosialidemokraatit edellyttävät jatkossa kaikkien käynnissä olevien operaatioiden vaikuttavuuden arviointia säännöllisesti.