SDP: Työllisyyslisäbudjetti tarvitaan nyt

Ajankohtaista 11:21

 

Sosialidemokraatit vaativat hallitukselta välitöntä talouspolitiikan linjanmuutosta ja toimenpiteitä työttömyyden torjumiseksi.
 
Työllisyyden tukemiseksi ja etenkin nuorisotyöttömyyden torjumiseksi on työllisyyden hoitoon heti ohjattava vähintään 200 miljoonan euron lisäpanostukset. Lisäksi SDP edellyttää, että hallitus aloittaa valmistelut laajamittaisen lisäelvytyspaketin valmistelemiseksi ensi syksyä varten. SDP myös uudistaa esityksensä laaja-alaisesta ja riippumattomasta työllisyystyöryhmästä presidentti Ahtisaaren 1994 asettaman työllisyystyöryhmän esimerkin mukaisesti.
 
Työllisiä on nyt 70 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Kahden seuraavan vuoden aikana uhataan menettää kaikki se työllisyyden kasvu, joka edellisen nousukauden aikana saatiin aikaan. 150 000 työpaikkaa on vaarassa. Erityisen huolestuttavaa on nuorisotyöttömyyden räjähdyksenomainen kasvu. Koko maassa nuorisotyöttömyys on noussut yli 60 prosenttia. Nuorisotyöttömyys kasvaa nyt samaa vauhtia kuin 1990-luvun suurtyöttömyyden aikaan.
 
Työllisyyskriisin ratkaisemiseksi tarvitaan parempaa työvoimapolitiikkaa, jotta työttömyys ei enää kasva ja pitkity. Aikuiskoulutuksella on luotava siltaa uuteen työhön. Nuorille tarvitaan erikseen räätälöity NOSTO-ohjelma nuorisotyöttömyyden torjumiseksi.
 
200 miljoonaa akuuttiin työttömyyden hoitoon
 
200 miljoonan euron työllisyyslisäbudjetin lisäksi valtion tuottavuusohjelma on jäädytettävä. Sosialidemokraatit kohdentaisivat resursseja työvoimapolitiikan parantamiseen 70 miljoonaa euroa. TE-keskusten akuutti rahantarve on paikattava, jotta työvoimapolitiikan volyymi ja kehittäminen voidaan turvata. Työttömyyden nousua on aina helpompi ehkäistä, kuin painaa alas noussutta työttömyyttä. Hallituksen temput eivät tuo lisää volyymia työvoimapolitiikkaan. Muutosturvarahaa ei ole viisasta siirtää yleisen työvoimapolitiikan käyttöön, varsinkaan silloin kun lomautukset uhkaavat muuttua irtisanomisiksi.
 
Aikuiskoulutukseen SDP lisäisi panostuksia 40 miljoonalla eurolla. Osaavat työntekijät ovat Suomen suurin valtti kansainvälisessä kilpailussa. On lisättävä oppisopimuskoulutusta ja turvattava riittävät aloituspaikat koulutukseen.
 
Nuorisotyöttömyyden torjuntaan SDP kohdentaisi välittömästi 90 miljoonaa euroa. Nuorten tarpeet ovat erilaisia ja siksi heidän palvelunsa on erikseen räätälöitävä. Yhteiskuntatakuun toteuttamiseen on osoitettava riittävästi henkilöstöä ja työvoimapolitiikan resursseja. Takuu on myös laajennettava koskemaan alle 30-vuotiaita vastavalmistuneita.
 
Nuorten työllistämiseen tarvitaan erityistä tukea. Nuorten tukityöllistämistä pitää lisätä. Samalla yhdessä yritysten ja työnantajien kanssa on kehitettävä yhteinen kampanja, joka turvaa nuorten työharjoittelupaikat. Koulutuksessa nuorten palveluja ja aktiivitoimia pitää laajentaa: On luotava nuorille saattaen vaihdettava –järjestelmä. Kenenkään resursseja ei saa jättää käyttämättä. Siksi on varmistettava yhteishaussa ammatillisen koulutuksen ulkopuolelle jääneille nuorille jatkokoulutuspaikka.

Lisätietoja: SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen, p. 050 511 3059 ja

eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tarja Filatov, p. 050 511 3112