SDP toivoo globalisaatiopolitiikan ”come backiä”

Ajankohtaista 08:52

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen ja SDP:n globaalijaoston puheenjohtaja Erkki Tuomioja peräänkuuluttavat Suomelle aktiivista roolia oikeudenmukaisen ja demokraattisen globalisaation edistämisessä. Tällä hetkellä Suomi keskittyy heidän mukaansa vaikuttamisen sijasta passiiviseen sopeutumiseen.

 – Finanssikriisin jälkeen globalisaatiopolitiikan come back on tarpeen Suomen ulkopolitiikassa. Seuraavan hallituksen on laadittava ohjelma Suomen tavoitteista globalisaatiopolitiikassa. Tässä suhteessa porvarihallitus jää poikkeustapaukseksi. Kaksi edellistä hallitusta laati ohjelman, joka annettiin eduskunnalle ”Globalisaation hallinta ja Suomi” -selvityksenä. Seuraavan hallituksen on palattava aktiiviseksi globaalipolitiikan toimijaksi, Urpilainen esittää.

– Vasemmistolaiselle analyysille globaalikapitalismista on nyt kysyntää. Samoin aloitteille, joilla voidaan ehkäistä uusia finanssikriisejä. Yksi konkreettinen ehdotus on rahoitusmarkkinavero, jolla rahankauppa saadaan verotuksen piiriin muun kaupankäynnin tapaan. Tavoite on syytä nostaa Suomen EU-politiikan tavoitteeksi. SDP kutsuu suomalaisia mukaan eurooppalaiseen kampanjaan, jolla vedotaan EU-johtajiin rahoitusmarkkinoiden uudistamiseksi, Urpilainen toteaa.

Ohjelma menee puoluevaltuuston käsittelyyn

SDP:n puoluehallitus esittää 10. maaliskuuta kokoontuvalle SDP:n puoluevaltuustolle ohjelmallista linjausta globalisaatiokehityksen entistä paremmaksi ja demokraattisemmaksi ohjaamiseksi. ”Oikeudenmukaiseen ja demokraattiseen globalisaatioon” – linjausta valmistelleen työryhmän puheenjohtajana toimi kansanedustaja, suuren valiokunnan puheenjohtaja Erkki Tuomioja.

Laaja linjaus käsittelee mm. nykyisten globaalien instituutioiden tilaa, finanssikriisin syitä, ilmastonmuutosta sekä turvallisuuskysymyksiä. Ratkaisujen keskiössä ovat demokratian vahvistaminen kaikilla tasoilla, entistä paremmin ohjattu ylikansallinen talous, YK:n uudistaminen sekä tehokkaat toimet ilmastonmuutosta vastaan globaalilla tasolla.

– Linjauksessa korostetaan, että globalisaation tuomat maailmanlaajuiset haasteet eivät ole ratkaistavissa millään paluulla finanssikriisiä edeltäneeseen aikaan ja toimintatapoihin, Tuomioja huomauttaa.

Konkreettisina toimenpiteinä linjaus nostaa esiin mm. finanssitransaktioveron, veronkiertoa suitsivan automaattisen verotietojen vaihdon valtioiden välillä, rahoituslaitosten tehokkaamman valvonnan, kansainvälisten talousinstituutioiden demokratisoinnin, maailmanlaajuisen investointisopimuksen, YK:n turvallisuusneuvoston laajentamisen, asevarustelumenojen jäädyttämisen sekä asekauppaa säätelevän sopimuksen. Kotimaassa Suomen hallituksen toimintaa globaaleissa instituutioissa on seurattava entistä paremmin niin eduskunnassa kuin julkisessa keskustelussa.

Kansallisella tasolla Suomen on pidettävä kiinni vahvuuksistaan tasa-arvoisena hyvinvointiyhteiskuntana. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden, kestävän kehityksen ja taloudellisen menestyksen yhdistävä pohjoismainen hyvinvointimalli kykenee toimimaan esimerkkinä myös nouseville talouksille.