”SDP tekee parempaa maailmaa tasa-arvon ihanteen pohjalta”

Ajankohtaista 18:55

SDP:n varapuheenjohtaja Ilkka Kantolan mielestä tasa-arvon ihanne on tuonut johdonmukaisuutta SDP:n politiikkaan, ja tuo sitä jatkossakin.
– Tarvitaan jatkuvaa työtä yhteiskunnallisen tasa-arvon puolesta, koska se on koko ajan uhattuna. 


Poliittinen oikeisto korostaa yksilön valinnanvapautta, joka Kantolan mukaan onkin tärkeä perusarvo.
– Mutta on tarkoin seurattava mihin yksilön valinnanvapauden korostaminen milloinkin johtaa. Silloin kun kehitetään sosiaali- ja terveydenhuoltoa tai koululaitosta, on vaarana, että yksilön valinnanvapauden korostaminen johtaa kustannusten kasvuun, toiminnan suunnittelemattomuuteen ja epätasaiseen laatuun.


– Kun resurssit ovat rajalliset, valinnanvapaus voi johtaa siihen, että ne jotka ovat voimakkaimpia, saavat suurimman osan resursseista käyttöönsä.


Kantolan mukaan tasa-arvon ihanne antaa sosialidemokraattien työlle hyvän perustan.
– Me emme ole lähteneet ajamaan kerjäämisen kieltoa Suomeen. Aloite on syntynyt kokoomuksen piirissä. Meistä on riittävää, että poliisi puuttuu häiritsevään kerjäämiseen ja sen liepeillä mahdollisesti tapahtuvaan ihmiskauppaan.


Kantola totesi SDP:n torjuvan kahdet työmarkkinat Suomessa.
– Suomessa on paljon ulkomaalaista työvoimaa, pääosin Euroopan Unionin alueelta. Tämä on oikein ja Suomen tekemien sopimusten mukaista. Kunhan työnantajat huolehtivat siitä, että työsuhteen osalta noudatetaan voimassaolevia lakeja ja asetuksia.


– Me tahdomme, että viranomaisvalvontaa lisätään erityisesti rakennustyömailla, ja että kehitetään menetelmiä varmistamaan ulkomaisten ja suomalaisten työntekijöiden samanarvoinen kohtelu.


Kantolan mukaan joillekin aloille tarvitaan työvoimaa myös EU/ETA-maiden ulkopuolelta. Hänen mukaansa ei ole kuitenkaan järkevää kutsua tänne työntekijöitä sellaisille aloille, joilla meillä jo muutenkin on suomalaistaustaisia ja ulkomaalaistaustaisia työttömiä.
– Työmarkkinoilla tarvitaan vapautta, mutta myös harkittua säätelyä, Kantola tiivisti.


Hänen mukaansa tulevalla vaalikaudella politiikan tärkein tehtävä on työllisyyden vahvistaminen. Tämän hetken tilanteessa on hyviä viitteitä siitä, että sekä rakentaminen että vientiteollisuus elpyvät ja uusia työmahdollisuuksia syntyy.
– Samaan aikaan kuitenkin nuorisotyöttömyys on edelleen hälyttävän korkealla ja pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa. Tämä kehitys aiheuttaa syvenevää epävarmuutta toimeentulosta näille ihmisille ja näihin koteihin.


Kantola totesi, että pääomatulot pitäisi laittaa samalle viivalle tavanomaisten palkka- ja eläketulojen kanssa.
– SDP on sitoutunut pääomatulojen verotuksen korottamiseen. Me haluamme, että progressiivinen verotus koskee myös pääomatuloja.


– Olemme myös halunneet helpottaa pienituloisimpien asemaa keventämällä heidän verotustaan. Toistuvasti olemme sanoneet, että kunnallisverotuksen perusvähennyksen nostaminen 3000 euron tasolle olisi meistä oikeudenmukaista.


Kantolan mukaan väitteet siitä, että SDP olisi hylännyt palkansaajat tai keskiluokan, ovat vailla pohjaa.
– SDP on tällä vaalikaudella hartiavoimin ja huolellisesti punnituin puheenvuoroin vastustanut hallituksen yritystä korottaa vanhuuseläkeiän alarajaa. Suurista puolueista ainoastaan SDP kykeni aidosti eläytymään keskiluokan huoleen.


– Me pidämme tärkeänä työurien pidentämisen tavoitetta, mutta katsomme, että ongelmaa ei voida ratkaista lisäämällä palkansaajan työkuormaa pakollisilla lisävuosilla, Kantola sanoi.


Hän totesi, että palkansaajien kuormaa pitää vastaavasti vähentää työoloja, johtamista, täydennyskoulutusta ja organisaatioita kehittämällä.


Kantola puhui SDP:n Etelä-Savon piirikokouksessa Kangasniemellä.