SDP: Sote-uudistuksessa on palattava alkuperäisiin tavoitteisiin

Ajankohtaista 09:41

SDP edellyttää, että työtä sote-uudistuksen eteen jatketaan aidossa ja osapuolia kunnioittavassa yhteistyössä, perustuslakia noudattaen.

Ihmiset odottavat sote-uudistukselta yksinkertaisia asioita. SDP:n periaatteet sote-uudistuksen toteuttamiseksi lähtevät ihmisten tarpeista ja toiveista. Jokaisella on oltava oikeus laadukkaaseen hoivaan. Jokaisen on päästävä hoitoon jonottamatta eivätkä asiakasmaksut saa estää palvelujen käyttöä. Hoitotakuuta pitää parantaa. Tämän varmistamiseksi tarvitsemme lisää lääkäreitä ja hoitajia peruspalveluihin ja vanhustenhoitoon.

Palveluiden järjestämiseen ja tuottamiseen tarvitaan leveämmät hartiat, joiden koko määräytyy riittävän väestöpohjan perusteella. Ammattitaitoinen johtaminen ja sen edellytykset ovat merkittäviä tekijöitä uudistuksen viemisessä eteenpäin.

Hallituksen sote-uudistus kaatui omaan mahdottomuuteensa. Hallituksen epäonnistumisen taustalla on kokoomuksen ja keskustan poliittinen sopimus, jossa kokoomukselle luvattiin soten markkinamalli ja keskustalle maakunnat. Tämä oli ratkaiseva virhe hallituksen toiminnassa. Ihmisten tarpeet jäivät markkinoiden ja valtapelin jalkoihin. Hallitus ei neljään vuoteen pystynyt tekemään perustuslain mukaista sote-uudistusta.

SDP ei hyväksy markkinavetoista sote-uudistusta. Nyt on nopeassa parlamentaarisessa valmistelussa sovittava polusta, jolla uudistuksen alkuperäiset tavoitteet voidaan toteuttaa.

Sote-uudistuksen valmistelussa on ympäri Suomea tehty hyvää työtä, jota on hyödynnettävä tulevankin valmistelun pohjana. Alueellisen valmistelurahoituksen jatkuvuus on turvattava kaikissa tilanteissa. Lisäksi kuntien sote-ulkoistusten ja investointien rajoittamista on jatkettava, kunnes sote-uudistus on tullut voimaan.