Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP satsaisi työllisyyteen ja ottaisi vähemmän velkaa

Ajankohtaista 10:29

SDP:n vaihtoehtobudjetti valtion vuoden 2011 talousarvioesitykseksi panostaisi hallitusta enemmän työllisyyteen, mutta siinä otettaisiin puoli miljardia euroa vähemmän velkaa. Vaihtoehdossa satsataan työllisyyden ja talouskasvun lisäksi julkisiin palveluihin ja korjataan sosiaaliturvan epäkohtia. Tulopuolella puolue pitää ohjenuoranaan, että veroja maksetaan maksukyvyn mukaan.

SDP:n vaihtoehtobudjetti jatkaisi elvytystä täsmätoimin, työllisyyspanostuksen ovat yhteensä noin 400 miljoonaa euroa. Esitys sisältää suoraan työllisyyden hoitoon 180 miljoonaa euroa. Tästä leijonanosan vie panostaminen nuorisotyöttömyyden hoitamiseen, tavoitteena on että jokainen nuori saa työ-, harjoittelu- tai opiskelupaikan kolmen kuukauden kuluessa. Lisäksi ehdotetaan työllisyyttä tukevan talouskasvun synnyttämiseen 225 miljoonalla eurolla mm. alushankintoja telakkateollisuuden pelastamiseksi, teiden ja rautateiden ylläpitoa ja satsauksia osaamiseen. Ohjelma sisältää myös 100 miljoonan asuntorakentamisen lisäyksen ARA-rahoituksen avulla.

Arjen turvallisuus ja kuntapalvelut

Vaihtoehtobudjetissa osoitetaan 300 miljoonaa euroa julkisten palveluiden järjestämiseen. Kuntien saamia valtionosuuksia sosiaali- ja terveystoimeen kasvatettaisiin 190 miljoonalla ja opetustoimen 50 miljoonalla eurolla. Lisäksi satsattaisiin mm. Kelan päätöksistä tulleiden valitusjonojen purkamiseen ja Metsähallituksen luontopalveluihin.

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus

Sosiaalista oikeudenmukaisuutta SDP vahvistaisi sekä tulonsiirtojen että verotuksen avulla, yhteensä 400 miljoonalla eurolla. Vaihtoehtobudjetissa korjataan sosiaaliturvan epäkohtia yhteensä 220 miljoonaa euroa. Suurin parannus on työmarkkinatuen ja työttömyyspäivärahojen korotus, noin puolet kokonaisuudesta. Muita merkittäviä parannuksia ovat mm. eläkkeensaajien asumistuen uudistus, opintotuen sitominen indeksiin, työmarkkinatuen tarveharkinnan poistaminen ja terveydenhuollon maksukattojen yhdistäminen.

Merkittävä uudistus on myös kunnallisverotuksen perusvähennyksen korotus 3000 euroon. Yhdessä esittämiemme työttömyyspäivärahan korotuksen sekä eläkkeensaajien asumistuen ja yleisen asumistuen parannusten kanssa, se kohentaa työttömien, eläkkeensaajien ja lapsiperheiden toimeentuloa. Uudistus keventää myös pienten palkkatulojen verotusta ja kannustaa näin työntekoon.

Oikeudenmukainen verotus

SDP:n vaihtoehdossa valtio velkaantuisi lähes puoli miljardia vähemmän kuin Kiviniemen hallituksen talousarvioesityksessä. Ero johtuu pienemmän työttömyyden ansiosta syntyvistä säästöistä, uusista tulolähteistä ja harmaan talouden torjunnan tuomista lisätuloista. Merkittävimpiä muutoksia tulopuolella ovat pääomatuloverotuksen muuttaminen progressiiviseksi, pörssikaupan verotuksen tiukentaminen sekä harmaan talouden torjunnasta saatavat lisätulot.

Lisätuloja:
Pääomatuloverotus 500 000 000 €
Windfall-vero 375 000 000 €
Pörssikaupan verotus 150 000 000 €
Pakkausvero 140 000 000 €
Suomen Pankin tuloutus 100 000 000 €
Harmaan talouden torjunta 150 000 000 €
Jäteveron tuotto kunnille -90 000 000 €
Lisätulot yhteensä 1 325 000 000 €

Harmaan talouden torjuntaohjelmassa SDP esittää useita panostuksia (yhteensä 13,5 miljoonaa euroa) ja erilaisia toimia mm. kansainvälisen verotarkastusyksikön perustamista, poliisien sekä käräjäoikeuksien toimintamenojen lisäämistä, ulkomaisen laittoman työvoiman valvontayksikön palauttamista sekä työsuojelupiirien vahvistamista.

Budjetin vastalause ennen joulua

SDP kysyi aiemmin syksyllä kymmeniltä järjestöiltä ideoita ja toiveita esityksensä sisällöksi. Niiden ja oman valmistelun pohjalta tehty vaihtoehtobudjetti on 850 miljoonaa euroa suurempi kuin Kiviniemen oikeistohallituksen elokuussa tekemä talousarvioesitys. Tästä huolimatta esityksen toteutus velkaannuttaisi valtiota puoli miljardia euroa vähemmän. Tämä johtuu pääasiassa työttömyyden aiheuttamien kustannusten pienenemisestä sekä veropohjan vahvistamisesta.

SDP:n vaihtoehtobudjetissa on 50 miljoonan euron varaus eduskuntakäsittelyn aikana ilmeneviin tarpeisiin. Esitys täsmentyy marraskuussa kun budjetin eduskuntakäsittely on loppusuoralla ja puolue antaa yksityiskohtaisen vastalauseensa Kiviniemen hallituksen esitykseen.

SDP:n kolme painopistettä:
Työllisyys, oikeudenmukaisuus ja kuntapalvelut

1. Työllisyyteen ja talouskasvun tukemiseen noin 400 miljoonaa

  • täsmäelvytykseen lähes 200 miljoonaa euroa
  • suoriin työllisyystoimiin lähes 200 miljoonaa, josta 120 miljoonaa nuorisotyöttömyyteen
  • osaamiseen panostus 32,5 miljoona

2. Oikeudenmukaisuuden vahvistaminen noin 400 miljoonaa

  • sosiaaliturvan parantamiseen 220 miljoonaa euroa
  • verotuksen oikeudenmukaisuuden: mm. kuntaverotuksen perusvähennyksen nostaminen 180 miljoonaa euroa

3. Kuntapalveluiden turvaaminen 300 miljoonaa

  • koulujen, terveyden- ja vanhustenhoidon valtionosuuksiin panostaminen 300 miljoonaa euroa, josta osa suoraan nuorten työllisyyteen

SDP:n vaihtoehdossa valtion tulopohja vahvistuisi ja velkaa otettaisiin lähes puoli miljardia euroa vähemmän kuin Kiviniemen hallitus joutuu ottamaan.

Tutustu vaihtoehtobudjetin nettiselailuversioon: