Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP publicerade sitt invandringspolitiska program

Ajankohtaista 09:14

Den arbetsrelaterade invandringen bör fortsättningsvis basera sig på ett äkta behov av arbetskraft och den bör vara reglerad. Finland behöver utländsk arbetskraft för att komplettera den finländska arbetskraften, men vi bör ännu hålla fast vid tillgångsprövningen, som går ut på att arbets- och näringsbyråerna övervakar att arbetstillstånd till personer från tredje land inte förhindrar sysselsättandet av personer som redan är bosatta i Finland.

 
För tillfället har Finland 300 000 arbetslösa och därför finns det inte ett behov att öka den utländska arbetskraften i stor utsträckning under följande valperiod.
 
SDP föreslår i sin rapport flera åtgärder med hjälp av vilka man kunde ta itu med den gråa ekonomin och utnyttjandet av utländsk arbetskraft i Finland. Socialdemokraterna vill stärka resurserna till de övervakande myndigheterna, som t.ex. centralkriminalpolisen, skatteförvaltningen och regionförvaltningsverkets arbetsskydd.
 
Utlänningsinspektörernas antal bör fördubblas och beställaransvarsinspektörernas arbetsbild utvidgas så att de vid sidan om övervakningen av att beställaransvarslagstiftningen följs också kunde övervaka att kollektivavtalsvillkoren uppfylls. 
 
Enligt SDP är beredskapen att ta emot flyktingar en del av den internationella solidaritet som ingår i den finländska kulturen, och antalet flyktingar bör därför bibehållas på nuvarande nivå. Behandlingen av asylansökningar bör försnabbas genom att öka antalet handläggare. Det är i allas intresse, icke minst ansökarens.
 
Utvisningar till följd av ett avslag på asylansökan bör genomföras snabbare än för närvarande. EU-medborgare som fått avslag på sin asylansökan bör inte överföras på kommunalt utkomststöd, utan deras ärenden bör skötas av mottagningsservicen fram till att de lämnar landet. 
 
SDP vill betona att integration är en interaktiv process som förutsätter positiva och uppbyggande attityder också från finländarnas sida. Skolornas internationella fostringsarbete har en viktig betydelse i detta sammanhang.
 
Finlands tvåspråkighet erbjuder möjligheter att utveckla integrationsverksamheten. På tvåspråkiga orter bör man fördomsfritt erbjuda invandrarna att studera svenska i stället för finska. Att lära sig svenska kan vara lättare för invandrare som redan kan tala eng-elska eller tyska. Då invandrarna på det här sättet snabbare kommer in i den finländska livsrytmen kan de småningom lära sig finska, via arbete och fritidsaktiviteter. Det vikti-gaste är integrationen, inte huruvida invandrarna lär sig att tala finska eller svenska först.
 
Den invandringspolitik som regeringen fört har inte varit övertygande. Beredningen av invandringsfrågor har inte varit förtroendeingivande; man har reagerat för sent och panikartat. Helhetsbilden av regeringspartiernas linje har i många frågor varit motstridiga med invandringsministerns och regeringens linjedragningar.    
 
Den invandringspolitiska linjen som SDP nu utstakat är hållbar och den går i många frågor att tillämpa direkt. SDP tror att medborgarna godkänner en linje som undviker tillspetsningar och polarisering. Partiet föra en politik som är vettig, rättvis och där man pratar uppriktigt om ett ämne som väcker starka känslor.  
 

Du hittar programmet på svenska här.