Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP: Postilaki uuteen valmisteluun

Ajankohtaista 13:44

SDP jätti tänään eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnassa hylkyesityksen uuden postilain hyväksymisestä. SDP:n liikenne- ja viestintävaliokunnan vastaavan, kansanedustaja Saara Karhun mukaan uusi EU:n postidirektiivin mukainen laki sisältää monia epäkohtia, eikä sovellu hallituksen esittämässä muodossa Suomeen eikä maamme postijärjestelmään.

Lain tarkoituksena on markkinoiden avautuminen ja kilpailun lisääminen EU:n markkinoiden ehdoilla. Suomen maantieteelliset olosuhteet ja pitkät välimatkat haja-asutusalueilla asettavat kuitenkin postinjakelulle aivan toisenlaisen vaatimustason kuin esimerkiksi monissa Keski-Euroopan maissa. Esitys on huonosti neuvoteltu ja valmisteltu. Kansallista liikkumavaraa olisi pitänyt käyttää laajemmin. Valiokunnan mietinnössäkin tuodaan esiin huoli direktiivin keskeisimmistä vaikutuksista. Sitovampiin muutosvaatimuksiin valiokunnan enemmistöllä ei kuitenkaan ollut silti halukkuutta, SDP:n vastalauseessa todetaan.
 
– Laki on niin valuvikainen, että se täytyy valmistella uudelleen. Tässä valmistelussa on otettava käyttöön kaikki mahdollinen kansallinen liikkumavara ja säätää samalla rahoituksesta, Karhu sanoo.
 
– Käytännössä laki edellyttää muiden yrittäjien pääsyä Itella Oyj:n palveluverkkoon ja oikeuden käyttää muita Itellan ylläpitämiä järjestelmiä kuten osoiterekisteriä. Muilla yrittäjillä ei olisi kuitenkaan yleispalvelujen tuottamisvelvoitetta, kuten Itellalla on. Laki ei myöskään tule vaatimaan uusia yrittäjiä osallistumaan yleispalvelun ylläpitokustannuksiin. Tämä tarkoittaa, että uudet yrittäjät mitä todennäköisimmin suuntautuvat vain tuottoisille ja tiivisti asutuille ruuhka-Suomen alueille, jossa voittoja on mahdollista kerätä. Harvempaan asutut alueet eivät kermankuorijoita kiinnosta ja ne jäävät yleispalveluvelvoitteen mukaisesti Itellan hoidettavaksi. Mistä Itella saa rahat tähän, jos sillä ei ole käytössään enää kannattavien alueiden tuottoja?, Karhu kysyy. 
 
Saara Karhun mukaan laissa todetaan yleispalvelun tarjoajan oikeudesta saada korvaus sellaisista palveluista, jotka muodostavat sille kohtuuttoman taloudellisen taakan.
– Avoimeksi kuitenkin jää, miten korvaus kerätään, sillä laissa ei haluttu säätää samalla rahoituksesta. Suurena vaarana onkin, että kilpailu ei toteudu koko maassa, vaan harvaan asuttujen alueiden osalta kustannukset kaatuvat lopulta suomalaisten veronmaksajien kannettavaksi samalla kun tuottoisten alueiden postimaksut valuvat kilpailevien yritysten taskuun. Asiantuntijakuulemisten perusteella nämä kustannukset saattavat jo muutaman vuoden kuluessa olla vuositasolla jopa 150 miljoonaa euroa. Rahoituksesta ja sen perusteista olisikin pitänyt säätää yhtäaikaisesti tämän lain kanssa.
 
– Ongelmana on myös paikallislehtien tulevaisuus. Kuten valiokunnan mietinnössäkin todetaan, asiantuntijalausunnoissa vedottiin, että myös sanomalehtien ja muiden lehtien viisipäiväinen ja kustannuksiltaan kohtuullinen perusjakelu turvattaisiin haja-asutusalueilla. Lehtijakelun kustannusten on arvioitu lain seurauksena nousevan jopa 30 prosenttia, Karhu toteaa
 
Karhu pitää myös erityisen valitettavana sitä, ettei kilpailua edistettäessä kiinnitetä lainkaan huomiota postin työntekijöiden asemaan.
– Me demarit emme hyväksy, että kilpailu johtaa työehtojen polkemiseen, kuten maailmalla on käynyt. Jos olisi haluttu, olisi valiokunnan ollut aivan mahdollista kirjata, että postialan toimijoilta edellytetään vähintään alan työehtosopimuksen tasoista työehtojen noudattamista. Mutta näin ei valiokunnan enemmistö halunnut, sanoo Saara Karhu.