SDP: Pieni jalanjälki, suuri kädenjälki – Suomen hiilineutraalisuustavoite laitettava uusiksi

Ajankohtaista 15:39

SDP:n eduskuntaryhmä katsoo, että seuraavan hallituksen on luotava kunnianhimoinen polku hiilineutraalisuuteen. Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin pääseminen edellyttää Suomelta ja Euroopan unionilta nykyistä enemmän toimenpiteitä lähivuosikymmeninä.

”Ennakoiden ja nopeasti toimien Suomi voi nousta esimerkiksi siitä, miten tasa-arvoinen ja eheä yhteiskunta voi vastata ilmastonmuutoksen haasteeseen. Suomella pitää olla pieni jalanjälki, mutta iso kädenjälki globaalissa ilmastotyössä”, puolueen puheenjohtaja Antti Rinne linjaa.

”Suomen hiilineutraalisuustavoitetta tulee todennäköisesti aikaistaa 2040-luvun alkupuolelle osana EU:n tavoitteiden tarkistamista. Seuraavan hallituksen tulee nopeasti luoda uskottava polku tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Ilmastonmuutoksen torjunta on koko yhteiskuntaa koskettava haaste ja siksi ratkaisut tulee löytää yhdessä, parlamentaarisesti ja koko yhteiskunta osallistaen. Oikeudenmukaisuus on SDP:lle keskeinen periaate: ilmastotoimenpiteiden vaikutukset erilaisiin kotitalouksiin tulee tarkasti selvittää”, toteaa europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri.

Viime vuosina kehitys päästöttömän energian tuottamiseksi on ollut nopeaa. Uusiutuvan energian tuottaminen lisää energian kotimaisuusastetta. Ilmastonmuutoksen torjunnassa keskeisenä näkökulmana tulee olla oikeudenmukaisuus niin Suomessa kuin globaalisti. On kyettävä luomaan ihmisille muutosturvaa, jolla varmistetaan työntekijöiden jouheva siirtyminen rakennemuutosaloilta uusiin, esimerkiksi cleantech-alan työpaikkoihin.

”Vähähiilisyydestä voidaan tehdä Suomelle kilpailuvaltti. Uuden teknologian käyttöönotto vaatii kuitenkin Suomelta nykyistä enemmän julkisia ja yksityisiä tutkimus- ja tuotekehityspanostuksia”, sanoo eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman.

Esitysdiat täällä.