SDP perää pankkien vastuuta finanssikriisistä

Ajankohtaista 11:41

– Finanssikriisin taustalla ei ole ensisijassa joidenkin valtioiden holtiton velkaantuminen. Kyse on suuria riskiä sisältäneiden rahoitusmarkkinoiden holtittomasta toiminnasta ja tuon laskun lankeamisesta valtiontalouksille. Pankkien ja rahoituslaitosten pelastaminen ja laman välttämiseksi välttämätön elvytyspolitiikka lisäävät lyhyessä ajassa markkinatalousmaiden velkataakkaa kolmanneksella. Onkin puhuttava rahoitusmarkkinoiden toiminnan uudistamisesta.

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eero Heinäluoma muistutti puheessaan, ettei finanssikriisin syynä ole yhteinen valuutta vaan joidenkin euromaiden poikkeaminen sovituista säännöistä ja säätelemättömät markkinat.

– Tiukemmat säännöt ja valvonta ovat välttämättömiä euroalueen menestykselliselle toiminnalle. Annamme tuen tätä tarkoittaville perustelluille esityksille. Olemme edellyttäneet, että valtioiden mahdollisissa tukipäätöksissä luottoja antaneet ja riskinotolla tienanneet pankit ja sijoittavat kantavat oman vastuunsa. Tämä oli keskeinen vaatimuksemme Kreikka-tukipäätöksen yhteydessä. Pahoitellen toteamme, että hallitus ei vielä viime keväänä ollut valmis puhumaan pankkien vastuusta. Päinvastoin: hallitus yritti tehdä hätäpäissään tehdystä ratkaisusta ylevää yleisperiaatetta velvollisuudesta auttaa vaikeuksiin joutunutta EU-maata. Tämä siitä huolimatta, että kaikkien EU-sopimusten lähtökohta on ollut nimenomainen kielto ottaa vastuulleen toisten maiden velkoja.

Heinäluoman mukaan pisimmälle tässä väärinkäsityksessä on mennyt keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja, joka taannoin vaati sosialidemokraateilta synnintunnusta kun vaadimme pankkeja mukaan vastuunkantamiseen ja arvostelimme avointen shekkien kirjoittamista suomalaisten veronmaksajien nimiin.

– Saksan ja Ranskan keskinäisessä yhteisymmärryksessä on tärkeä kohta, jolle Suomen on syytä antaa erityinen tukensa. Se on esitys siitä, että jatkossa mahdollisiin lainoitus- tai tukipäätöksiin on syytä liittää olemassa olevien velkojen läpikäynti, velkasaneerausmahdollisuus ja sitä kautta luottoja antaneiden, niillä voittoja tehneiden pankkien ja sijoittajien vastuu. Tämä on asia, jota sosialidemokraatit johdonmukaisesti myös viime kevään päätöksissä edellyttivät. Tiedämme, että myös komissio valmistelee esityksiä, joilla rahoituslaitosten vastuu luototuksestaan voisi toteutua aivan eri tavalla kuin keväällä nähtiin.

– Sosialidemokraattien yhteinen eurooppalainen tavoite on markkinoita vakauttavan, spekulatiivista kauppaa osaltaan hillitsevänrahoitusmarkkinaveron aikaansaanti. Pieni, 0,05 prosentin suuruinen vero riittäisi EU-alueella tuomaan 250 miljardin euron vuotuiset tulot. Suomen on annettava johdonmukainen tukensa näille Unionissa ja kansainvälisissä järjestöissä valmistelussa oleville uudistusesityksille.

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä edellyttää, että pääministeri ottaa pankkien vastuun ja rahoitusmarkkinoiden pelisääntöjen uudistamisen EU-huippukokouksessa esille. Ja edelleen, että hallitus selvästi ilmaisee Suomen kannan, jossa jokainen valtio on itse vastuussa omista veloistaan ilman mitään lupauksia mistään yhteisvastuista.