SDP on avannut www.yliopistolaki.fi -sivuston

Ajankohtaista 10:57

SDP on avannut www.yliopistolaki.fi -sivuston.

Hallituksen esitys yliopistolaiksi on herättänyt paljon keskustelua laajalti korkeakoulumaailmassa. Esitys sisältää kannatettavia elementtejä, mutta myös tiettyjä ongelmakohtia. Kritiikkiä on aiheuttanut erityisesti yliopistojen jakautuminen kahteen kastiin, yliopistodemokratian toteutuminen, lukukausimaksut sekä henkilöstön asema.

Yliopistolain uudistus on tarpeen. Nyt toteutumassa olevalla tavalla ei
kuitenkaan päästä asetettuihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Tämän vuoksi SDP on laatinut oman vaihtoehtoisen esityksensä yliopistolain sisällöksi.

Sosialidemokraatit vaativat yliopistoille enemmän taloudellista ja hallinnollista autonomiaa, mutta vähemmän valtion byrokratiaa. Yliopistojen kehittämisessä on turvattava kattava yliopistoverkko koko maassa, yliopistojen riippumattomuus ja vahva autonomia. Yliopistojen keskinäinen tasavertaisuus niin toimintaresurssien kuin henkilöstön palvelussuhteiden osalta on turvattava.

www.yliopistolaki.fi- sivujen tarkoituksena on antaa jokaiselle mahdollisuus esittää omia huomioitaan SDP:n esitykseen. Parannusehdotuksia huomioidaan esityksen valiokuntakäsittelyn aikana.

Esitys kokonaisuudessaan perusteluineen löytyy www.yliopistolaki.fi -sivustolta. Jätä oma kommenttisi esitykseen. Kerro mielipiteesi, ole mukana vaikuttamassa ja auta tekemään parempaa lainsäädäntöä. Voit myös lähettää hallituksen esitykseen liittyviä näkemyksiä, toivomme ajatuksia ja huomioita.