SDP kiirehtii uutta ydinvastuulakia

Ajankohtaista 10:14

Suomen tavoitteena on päästöjen vähentäminen ja uusiutuvien voimakas lisääminen, sekä kestävän kehityksen periaate, joka huomioi luonnon, yhteiskunnan ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden yli sukupolvien. Pidemmällä aikavälillä ydinvoimainvestoinnit kasvattavat kansantuotetta työllisyyden ja toisaalta kilpailukykyvaikutusten avulla.

– Perusvoiman merkittävän lisärakentamisen avulla voidaan turvata energiavaltaisen teollisuutemme kilpailuedellytyksiä ja näin ollen myös työllistämismahdollisuuksia. Ydinvastuulaki on uusittava ja ydinvoimayhtiöiden on otettava riskeistä rajoittamaton vastuu. Sosialidemokraatit edellyttävät, että hallitus antaa tästä esityksen vielä tällä vaalikaudella, kansanedustaja Sirpa Paatero sanoi ryhmäpuheenvuorossaan.

Energiapaketti on kokonaisuus, josta nyt käsittelyssä oleva päätös on ensimmäinen. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä myös odottaa nopealla aikataululla esityksiä uusiutuvien energiamuotojen, energiatehokkuuden sekä säästöjen lisäämiseksi.

Tulossa oleva uusiutuvan energian tukipaketti on toteutettava veronmaksajan kannalta mahdollisimman viisaasti. Kaikkien uusien tukien pitää perustua vääristelemättömiin/oikeisiin tietoihin. Puu on hyödynnettävä mahdollisimman tehokkaasti. Tukipaketin kustannuksia on seurattava ja annettava niistä selvitys eduskunnalle.

Ilmaston lämpenemistä aiheuttavista kasvihuonekaasupäästöistä noin 80 prosenttia on peräisin energian tuotannosta ja kulutuksesta, mukaan lukien liikenne. Näin ollen ilmasto- ja energiapolitiikka kietoutuvat hyvin tiiviisti toisiinsa. EU-tasolla olemme sitoutuneet vahvasti kasvihuonepäästöjen vähentämiseen ja uusiutuvan energian lisäämiseen.

Nyt tehtävien päätösten tavoitteena on turvata maamme sähkönsaanti siten, että se on linjassa ilmastonmuutoksen hillintää koskevien tavoitteiden kanssa. Päätösten tulee edistää siirtymistä kohti vähähiilistä taloutta. Tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää, että emme sulje pois mitään päästötöntä tai vähäpäästöistä energiatuotantomuotoa. Samalla pitää panostaa voimakkaasti energiatehokkuuteen ja energian säästöön.

Lue Sirpa Paateron pitämä ryhmäpuheenvuoro kokonaisuudessaan täältä (pdf)