Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP käynnistää maakuntavaalivalmistelun

Ajankohtaista 11:10

Kädet - Kansalaispaneeli

SDP:n puoluehallitus käsitteli kokouksessaan 19.-20.4. 2017 kuntavaalianalyysia.

Puoluehallitus totesi, että SDP:n ehdokkaat, heidän tukiryhmänsä ja paikalliset aktiivitoimijat tekivät yhdessä kanssa kaikkialla valtaisan työn. Heistä jokainen ansaitsee suuren kiitoksen.

Käydyissä kuntavaaleissa vaalien lopputulos oli monella tavalla kahtiajakoinen. Toisaalta kannatuskehitys oli positiivinen hyvin monissa kunnissa ja SDP saavutti suurimman puolueen aseman suuressa määrässä kuntia. Toisaalta kannatus hiipui monissa kasvualueiden kunnissa ja yliopistokaupungeissa. Maakuntatasolla kannatus kasvoi yhdeksässä maakunnassa, mutta väheni yhtä monella alueella. SDP:n saama kokonaisäänimäärä kasvoi, mutta suhteellinen asema heikkeni 0,2 %. SDP tuli toiseksi suurimmaksi kuntapuolueeksi. Lukuisista paikallisista voitoista huolimatta puolueen kokonaiskannatus ja kakkossija eivät vastaa asetettuja tavoitteita.

Puoluekokouksen päätöksen mukaisesti puolueen puheenjohtajisto johtaa poliittisen ohjelman valmistelua suomalaisen hyvinvointiyhteiskuntamallin päivittämiseksi.

Puoluehallitus päätti, että kuntavaalituloksen pohjalta käynnistetään

1.   kasvukeskuksia ja yliopistokaupunkeja koskeva työ, jonka tavoitteena on luoda politiikan sisältöjä ja uusia toimintapoja, jotka vahvistavat SDP:n kannatuspohjaa näissä kaupungeissa. Projektin tehtävänä on tuottaa SDP:n visio, strategia ja toimenpideohjelma edellä kuvatun tavoitteen toteuttamiseksi.

Projekti käynnistyy välittömästi Sanna Marinin johdolla. Projektiryhmä muodostetaan puoluetoimiston ja piirien sekä edellä tarkoitettujen kaupunkien kunnallisjärjestöjen yhteisen valmistelun pohjalta. Toimenpideohjelma hyväksytään kesän aikana puoluehallituksen, piirien ja kunnallisjärjestöjen toimesta. Toteuttaminen käynnistyy asteittain välittömästi.

2.   mahdollisten maakuntavaalien ehdokasasettelun valmistelun niin, että maakuntavaaleihin asetetaan kaikissa maakunnissa täydet ja puolueen kannatuksen maksimoivat listat. Samalla käynnistetään kussakin maakunnassa maakuntavaalien poliittisten sisältötavoitteiden valmistelu ja maakuntien keskisuuria kaupunkeja tukeva työ, jonka tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa SDP:n kannatuspohjaa näillä alueilla. Valmistelusta vastaa puoluesihteeri yhteistyössä piirien ja kunnallisjärjestöjen kanssa. Tavoitteena on, että kaikissa piireissä/maakunnissa on täydet ehdokaslistat.

Lisäksi puoluehallitus päätti tuottaa puoluesihteerin johdolla ensi tilassa kirjallisen kuntavaalianalyysin tarvittavien tilastojen valmistuttua niin, että analyysi kattaa valtakunnallisen ja kuntakohtaisen poliittisen sisällön, kampanjan, viestinnän, markkinoinnin, ehdokasasettelun onnistumisen ja kuntakohtaisen tulevaisuusnäkymän suhteessa ehdokasasetteluun ja toteutuneeseen vaalitulokseen.

Puoluehallitus suosittelee kunnallisjärjestöille, että kunnallisiin luottamustehtäviin henkilöitä valittaessa luodaan edellytyksiä jatkuvuudelle ja autetaan entistä useampia valovoimaisia poliittisia päätöksentekijöitä nykyisten rinnalle.