SDP kannattaa tukien julkistusta – alarajaksi 2000 euroa

Ajankohtaista 07:24

Sosialidemokraattinen puolue on sitä mieltä, että puolueille pitää asettaa mahdollisimman pian velvollisuus ilmoittaa saamansa tuet. Kaikki yli 2000 euroa vuodessa olevat tuet pitäisi ilmoittaa.

SDP:n puoluehallitus käsitteli puoluerahoituksen julkisuutta 12. elokuuta. SDP julkisti omat, vuosien 2007 ja 2008 tulonsa takautuvasti 13. elokuuta.

SDP:n mielestä puoluerahoituksen julkisuusperiaatteiden tulee olla linjassa vaaliehdokkaiden rahoitusilmoitusten kanssa. Ilmoitusvelvollisuus pitäisi olla puolueiden lisäksi sellaisilla puolueyhteisöillä, joiden kautta saatetaan tukea samaa poliittista toimintaa, mitä itse puolue harjoittaa.

SDP toivoo, että uusittu lainsäädäntö saadaan voimaan vuoden 2010 alusta. Vaikka laki ei ehtisikään voimaan, puolueiden pitäisi ilmoittaa tulonsa jo vuoden 2010 alusta lukien. SDP korostaa, että rahoitusta tulee valvoa tarkoin.

Valtio-omisteisissa yhtiöissä valtion kanta on oltava, että puoluepoliittiset lahjoitukset eivät kuulu näiden yhtiöiden toimialueeseen.

Hallitusneuvos Lauri Tarastin johtama toimikunta valmistelee mietintöä puoluerahoituksen julkisuudesta. Työ on jatkoa vaaliehdokkaiden rahoituksen julkistamiseen, josta eduskunta hyväksyi keväällä erillisen lain. Tarastin toimikunnan tavoitteena on saada työnsä valmiiksi lokakuussa.

SDP ilmoitti jo keväällä 2007 kantanaan, että puoluerahoituksen julkisuutta tulee lisätä.