Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP julkaisi vaihtoehtobudjetin vuodelle 2019: Tulevaisuuden toivoa ja turvaa

Ajankohtaista 09:16

SDP:n vaihtoehtobudjetti 2019 – tulevaisuuden toivoa ja turvaa

SDP:n vaihtoehtobudjetti on 2020-luvun ensimmäinen budjetti. Se tarjoaa eteenpäin katsovan ja oikeudenmukaisen vaihtoehdon hallituksen politiikalle.

SDP:n vaihtoehto: 5 uudistusta ja 5 investointia

SDP esittää viittä suurta uudistusta ja viittä investointia, joilla vahvistetaan ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän talouskasvun pohjaa, ihmisten osallisuutta ja yhteiskunnan eheyttä. Ne luovat pohjan työllisyysasteen kestävälle nousulle ja turvaavat julkisen talouden kestävyyttä pitkällä aikavälillä.

Viisi uudistusta:

 1. Laajennetaan oppivelvollisuutta ja tehdään toinen aste aidosti maksuttomaksi – estetään nuorten syrjäytyminen.
 2. Uudistetaan varhaiskasvatus.
 3. Tehdään perhevapaauudistus heti.
 4. Uudistetaan sosiaaliturva yleisturvan pohjalta.
 5. Tehdään työllisyyttä ja kestävää kehitystä tukeva verouudistus.

Viisi investointia:

 1. Panostetaan koulutukseen, tutkimukseen, sivistykseen ja kulttuuriin.
 2. Pysäytetään ilmastonmuutos, panostetaan aktiiviseen elinkeinopolitiikkaan. Panostetaan tutkimukseen, tuotekehitykseen ja innovaatioihin.
 3. Poistetaan köyhyyttä ja vahvistetaan osallisuutta.
 4. Vahvistetaan työllisyyspolitiikkaa.
 5. Panostetaan työssäkäynnin infraan ja tehdään liikenteestä päästötöntä.

Kasvua ja työllisyyttä tukevat uudistukset toteutetaan oikeudenmukaisella tavalla niin, että ne vahvistavat ihmisten osallisuutta yhteiskunnassa, vähentävät turvattomuutta ja epävarmuutta ja luovat uskoa tulevaan. Kyse on ennen kaikkea talouspolitiikan arvovalinnoista.

Ilmastonmuutoksen torjumisessa ei voida enää hukata aikaa. YK:n ilmastopaneelin IPCC:n viimeisimmän raportin mukaan ilmastonmuutoksen vakavimmat uhat voidaan vielä välttää, ja se edellyttää määrätietoista toimintaa. Päästöjä on vähennettävä ja biodiversiteettiä on puolustettava nykyistä kunnianhimoisemmin.

SDP:n verolinjan periaatteet ovat yksinkertaisia. Huolehditaan tiiviistä veropohjista, jotta on varaa kohtuullisiin verokantoihin. Hankitaan verotuottoa sieltä, missä se vähiten vahingoittaa taloudellista toimintaa, ja alennetaan veroja sieltä, missä hyödyt työllisyydelle ja kasvulle ovat suurimmat. Verojen maksu perustuu maksukykyyn. SDP:n vaihtoehdossa pieni- ja keskituloisille palkansaajille, eläkeläisille ja työnhakijoille jää aina enemmän käteen.

SDP:n vaihtoehto on vastuullinen ja oikeudenmukainen. Se ei leikkaa pienituloisilta. Se on mitoitettu oikein suhdannetilanteeseen: velkaantuminen on pienempää kuin hallituksen budjettiesityksessä. Se vahvistaa ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän kasvun edellytyksiä.

SDP:n vaihtoehtobudjetti 2019

Power point -esitys

Eduskunnan tietopalvelun laskelmat

Tulostettava versio vaihtoehtobudjetista

***

SDP:s skuggbudget för 2019 – framtidshopp och trygghet

SDP:s skuggbudget är den första budgeten för 2020-talet. Den har blicken mot framtiden och erbjuder ett rättvist alternativ till regeringens politik.

SDP:s alternativ: 5 reformer och 5 investeringar

SDP föreslår fem stora reformer och fem investeringar som stärker grunden för ekologiskt och socialt hållbar tillväxt, människors delaktighet och samhällets sammanhållning. De skapar grunden för en hållbar ökning av sysselsättningsgraden och tryggar de offentliga finanserna på lång sikt.

Fem reformer:

 1. Förlängd läroplikt och genuint avgiftsfritt andra stadium – förhindra ungas utslagning.
 2. Reform av småbarnspedagogiken (lägre avgifter, mindre gruppstorlekar, subjektiv rätt).
 3. Familjeledighetsreform genast (SDP:s modell från våren 2017).
 4. Förnyad social trygghet utifrån Allmäntrygghetsmodellen.
 5. Skattereform som stöder sysselsättning och hållbar utveckling (SDP:s skatteprogram från våren 2018).

Fem investeringar:

 1. Satsningar på utbildning, forskning, bildning och kultur
 2. Hejda klimatförändringen, satsa på aktiv näringspolitik. Satsa på forskning, produktutveckling och innovationer.
 3. Minskad fattigdom och stärkt delaktighet (höjda förmåner och stärkt social- och hälsovårdsservice).
 4. Aktiv sysselsättningspolitik.
 5. Satsningar på infrastruktur som stöder sysselsättningen och utsläppsfri trafik.

Reformerna som stöder tillväxt och sysselsättning görs på ett sätt som stöder delaktighet i samhället, minskar otrygghet och osäkerhet samt skapar tilltro till framtiden. Det handlar framför allt om den ekonomiska politikens värderingar.

Det finns inte tid att förlora om klimatförändringen ska hejdas. Enligt FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport kan de mest katastrofala hotbilderna ännu undvikas, men det kräver målmedvetet arbete. Utsläppen måste minskas och biodiversiteten försvaras mer ambitiöst än nu.

Huvuddragen i SDP:s skattelinje är enkla. Värna om bred och tät skattebas för att ha råd med skäliga skattesatser. Skatteintäkter söks där de gör minst skada för ekonomisk verksamhet och skatterna sänks där nyttan är störst för sysselsättningen och tillväxten. Skatt ska betalas enligt betalningsförmåga. I SDP:s alternativ blir små- och medelinkomsttagare, pensionärer och arbetssökande alltid med mer i handen.

SDP:s alternativ är ansvarsfullt och rättvist. Det skär inte från låginkomsttagare. Det är rätt dimensionerat med tanke på konjunkturen: skuldsättningen är mindre än i regeringens budgetalternativ. Det stärker förutsättningarna för ekologiskt och socialt hållbar tillväxt.

SDP:s skuggbudget (på finska)

Power point -presentation

Beräkningar av riksdagens informationstjänst