SDP julkaisi strategisen hallitusohjelman – hallitustyön onnistumiselle mittarit

Ajankohtaista 12:19

Sosialidemokraatit julkistivat oman strategisen hallitusohjelmaluonnoksensa Helsingissä 31.3.2015. Tuleva hallitusohjelma tulee SDP:n mukaan rakentaa taloudellisen kasvun nopeuttamisen ja työllisyyden parantamisen, julkisen talouden tasapainottamisen, eriarvoistumisen vähentämisen sekä turvallisuuden vahvistamisen varaan. Erityinen painopiste on viennin edistämisessä, sen myötä syntyvässä talouskasvussa ja yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden vahvistamisessa.

– Tulevalla vaalikaudella tarvitaan voimakkaita kasvutoimia, rakenteellisten uudistusten jatkamista sekä sopeutustoimia jotta hyvinvointivaltion taloudellinen kestävyys tuleville sukupolville voidaan varmistaa. Valtio ei voi jäädä passiiviseksi sivustaseuraajaksi vaan sen on otettava aktiivinen ja tavoitteellinen ote uuden kasvun luontiin. Ohjelma rakentaakin vahvasti investointien lisäämisen ja uuden viennin rakentamisen varaan toteaa ohjelmaa esitellyt SDP:n puheenjohtaja, valtiovarainministeri Antti Rinne.

SDP sitoutuu kestävyysvajeen kaventamiseen tulevalla vaalikaudella. Sopeutuspäätökset tulee tehdä nopeasti ja tuoda voimaan asteittain ettei kasvu- ja työllisyyskehitys heikkene. SOTE-uudistuksella ja koko julkisen hallinnon uudistuksella tavoitellaan merkittäviä tuottavuushyötyjä, yhdessä parempien palveluiden kanssa.

– Toinen läpileikkaava teema on eriarvoisuuden vähentäminen. Eriarvoisuus ja epätasa-arvo ovat paitsi loukkauksia ihmisten tasa-arvoisia perusoikeuksia vastaan, myös huonoa yhteiskuntapolitiikkaa kasvun ja hyvinvoinnin kannalta. Sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta pidetään kiinni myös vaikeina taloudellisina aikoina. Erityisesti yksin asuvien ikäihmisten sekä omaishoitajien asiat nousevat ohjelmassamme esiin, Rinne toteaa.

SDP tavoittelee ohjelmaa, jolle määritellään selkeät mittarit jolla sen toteutumista ja onnistumista voidaan arvioida. Tärkeimpinä mittareina pidetään:
1. Taloudellisen kasvun nopeus sekä työllisyys- ja työttömyysasteen kehitystä
2. Julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä
3. Tulo-, varallisuus- ja hyvinvointierojen muutoksia
4. Kansalaisten turvallisuuskäsitysten kehittymistä
5. Kansalaisten luottamusta yhteiskunnan toimivuuteen

SDP katsoo, että Suomen tulee jatkaa sotilaallisesti liittoutumattomana maana. Puolue on myös valmis puolustusmäärärahojen korotukseen parlamentaarisen komitean esittämällä tavalla.

Tutustu SDP:n strategiseen hallitusohjelmaan täältä.

Tiivistys täällä.

SDP on nyt julkaissut eduskuntavaalitavoitteitaan vaaliohjelmassaan (2014), talouspoliittisessa ohjelmassa (20.3.2015) sekä strategisessa hallitusohjelmassa (25.3.2015). Kaikki tavoitteet ovat luettavissa SDP:n vaalisivuilla.