Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP julkaisi linjauksiaan julkisen hallinnon kehittämiseksi: Tavoitteena entistä joustavammat ja paremmat julkiset palvelut

Ajankohtaista 09:52

SDP on julkaissut linjauksiaan julkisen hallinnon kehittämiseksi. SDP:n tavoitteena on, että Suomessa on maailman paras julkinen hallinto myös 2030-luvulla. Siihen tähdätään neljällä uudistamisteemalla.

– Julkinen hallinto on ihmisiä varten, ja koronakriisi on korostanut sen merkitystä. On välttämätöntä, että se toimii jatkossa entistäkin vaikuttavammin edistäen kansalaisten hyvinvointia, sanoo kuntaministeri Sirpa Paatero.

Yksi keskeisistä uudistamisteemoista on julkisten palveluiden saatavuuden parantaminen. Julkisen hallinnon on palveltava siellä, missä ihmiset ovat. Tavoitteena on lisätä ihmisten yhdenvertaisuutta sekä palveluiden joustavuutta ja saatavuutta.

– Julkiset palvelut kuuluvat jokaiselle ihmiselle. Jotta tavoitteessa voidaan onnistua entistä paremmin, on sähköisten palveluiden saatavuutta ja käyttöä edistettävä. Digitaalisuus mahdollistaa laajan palvelukirjon tarjoamisen ajasta ja paikasta riippumatta. Ihmisten tulisi saada hoitaa asioitaan tietoturvallisesti virkailijan kanssa etäyhteydellä, ilman käyntiasiointia, sanoo SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm ja jatkaa:

– Samalla on kuitenkin pidettävä huolta siitä, että sähköisten palveluiden laajentamisella ei luoda uusia ”digitaalisia kynnyksiä”. Apua ja tukea sähköisten palveluiden käyttöön on oltava aina saatavilla. On myös palveluita, jotka jo luonteensa vuoksi edellyttävät käyntiasiointia.

Julkisten palvelujen parantamiseksi on välttämätöntä huolehtia niiden kustannustehokkuudesta. Käyntiasioinnin vähentyminen mahdollistaa säästämisen muun muassa tilakustannuksissa, mutta nykyisessä palvelupisteisiin nojaavassa mallissa tätä potentiaalia ei saada täysimääräisesti hyödynnettyä.

– Onkin perusteltua pyrkiä yhteispalvelupisteiden käytön kasvattamiseen, jolloin kaikki viranomaiset eivät pidä pienemmän väestöpohjan alueilla omia tilojaan ja henkilöstöjään. On pyrittävä siihen, että asiointipalvelut viedään joustavasti ihmisten luokse. Siellä missä palvelujen kysyntä on laajaa, julkisia palveluja voi olla saatavilla myös iltaisin ja viikonloppuisin. Olennaista on, että ihminen saa palvelun mahdollisimman laadukkaasti silloin, kun sitä tarvitsee, sanoo Paatero.

– Pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon kuuluu olennaisena osana vahva ja laaja julkinen hallinto, jonka toiminnan tavoitteena on ihmisten hyvinvoinnin edistäminen. Me haluamme, että näin on myös tulevilla vuosikymmenillä. Siksi julkisen hallinnon entistä tehokkaampi järjestäminen ja toiminnan kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää, päättää Rönnholm.

SDP:n julkisen hallinnon kehittämisen linjaukset on jaettu neljän teeman alle:

1. Tulevaisuuden julkinen hallinto on avoin ja kansalaislähtöinen

2. Yhtenäinen julkinen hallinto tuo parempia vaikutuksia

3. Työn inhimillisyys ja kiinnostavuus takaavat parhaan julkisen hallinnon

4. Julkinen hallinto palvelee laadukkaasti siellä, missä ihmiset ovat

Pääset lukemaan lisää linjauksista täältä.