Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP julkaisi ikäpoliittisen ohjelmansa – viisi ratkaisua omannäköiseen ja hyvään elämään

Ajankohtaista 09:20

Sivistyneessä yhteiskunnassa arvostetaan kaikenikäisiä ihmisiä ja ymmärretään, että jokaisella on oma tärkeä paikkansa. Jotta arvostus ikäihmisiä kohtaan näkyisi myös käytännön arjessa, SDP on viime vuodesta lähtien valmistellut ohjelmaa, jossa pureudutaan ikäihmisten elämässä kohtaamiin ongelmiin ja haetaan niihin ratkaisuja.

– Hyvässä yhteiskunnassa ihminen on tärkein – olipa hän minkä ikäinen tahansa. SDP:n ikäpoliittisen ohjelman perusajatuksena on, että hyvässä yhteiskunnassa tarvitaan kaikkia ja kaikenikäisiä ihmisiä. Keskeiset periaatteet ikäihmisten palveluja suunniteltaessa ovat ihmisarvo, itsemääräämisoikeus, yksilöllisyys, oikeudenmukaisuus, yhteisvastuu, tasa-arvo ja osallisuus, summaa SDP:n varapuheenjohtaja Ville Skinnari.

Tulevaisuudessa ikäihmiset ovat yhteiskunnallisesti nykyistäkin merkittävämpi ryhmä, jonka joukkovoima on valtaisa. Koska kansakunnan menestys riippuu kaikkien kansalaisten yhdessä toimimisesta yhteiseksi hyväksi, kaikenikäiset ihmiset onkin saatava kohtaamaan yhteiskunnan keskustelu- ja päätöksentekoareenoilla tasavertaisina kansalaisina.

– Ikäihmisillä on paljon annettavaa muun muassa elämänkokemuksen tuoman viisauden myötä ja tätä viisautta tulee hyödyntää aktiivisesti. Ikäihmiset tekevät paljon vapaehtoistyötä. Esimerkiksi vuonna 2015 lähes 320 000 yli 65-vuotiasta teki säännöllisesti vapaaehtoistyötä. Heidän panoksensa on merkittävä, mutta se ei saa olla arvostuksen mitta. Jokainen ihminen ansaitsee hyvän, omannäköisensä elämän, summaa ikäpoliittisen ohjelmatyön vetäjä, kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen.

– SDP:n ikäpoliittisen ohjelman voi tiivistää viiteen teemaan: hyvä terveys, hyvä koti, hyvä arki, hyvä hoiva ja hyvä turva ovat hyvän elämän edellytyksiä. Se, mitä nämä ihmiselle itselleen käytännössä merkitsevät, vaihtelee jokaisen elämäntilanteen mukaan. Mutta jokaiselle ikäihmiselle on taattava näihin viiteen perusedellytykset.

– Konkreettisia toimia ovat esimerkiksi vanhusasiavaltuutetun toimen perustaminen ja ikäihmisten kaltoinkohtelun ja heihin kohdistuvien rikosten ennaltaehkäisyn ohjelma tekeminen. Lisäksi vanhustenhoidon laadunvalvontaan on lisättävä resursseja ja henkilökunnan jaksaminen ja hyvinvointi on varmistettava riittävillä resursseilla ja jatkuvalla täydennyskoulutuksella. Oppositio on jättämässä lakialoitteen 0,7:n hoitajamitoituksesta, joka tukee näitä tavoitteita, Mäkisalo-Ropponen päättää.

 

5 x 5, eli viisi poimintaa SDP:n ikäpoliittisen ohjelman viidestä teemasta:

Hyvä terveys:

 • Kunnissa ja alueilla on oltava käytössä vaikuttavuuden mittarit, joiden avulla terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen toteutumista arvioidaan säännöllisesti ja tehdään tarvittaessa korjaavat toimenpiteet.
 • Kansallisen muistiohjelman jatkaminen ja jalkauttaminen kuntiin, alueille ja palvelujärjestelmiin.
 • Syrjäyttävän yksinäisyyden ja turvattomuuden vähentäminen hyviä käytänteitä ja toimintamalleja kokoamalla ja kehittämällä sekä niitä jalkauttamalla osaksi palvelurakennetta.
 • Säännölliset terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ikäneuvolakäynnit ikääntyneille (kokonaiselämäntilanteen tarkastelu, palvelutarpeen kartoitus ja tarvittavat palvelut).
 • Omaishoidon kehittämistyötä on jatkettava niin, että omaiset saavat riittävästi tukea, neuvontaa, ohjausta, vapaapäiviä, terveydenhuollon palveluita ja lomapalveluita sekä heille taataan vakuutusturva ja riittävä taloudellinen korvaus. Sijaishoidon muotoja on kehitettävä ja mahdollistettava.

Hyvä koti:

 • Monisukupolvista rakentamista, jossa huomioidaan ikä- ja muistiystävällisyys, on kehitettävä ja lisättävä.
 • Kotihoitoa on kehitettävä kuntouttavan hoidon suuntaan henkilöstön ammattitaito ja resurssit turvaamalla, esim. jokaisella ikäihmisellä on oltava mahdollisuus ulkoiluun.
 • Kotihoidon maksuja kohtuullistettava edelleen ja kohtuullistamispykälän käyttöä on tehostettava. Myös yhteisökodeissa asiakasmaksuja on kohtuullistettava mielekkään elämän mahdollistavan käyttövaran takaamiseksi.
 • Jokaisella sitä tarvitsevalla on oikeus tarpeiden mukaiseen, turvalliseen ja kodinomaiseen loppuelämään yhteisökodissa.
 • Yhteisökotien kilpailuttaminen on kiellettävä.

Hyvä arki:

 • Neuvontaa ja ohjausta on saatava keskitetysti yhdestä paikasta (yhden luukun periaate). On varmistettava, että ikääntynyt saa yksilölliseen tarpeeseensa perustuvat palvelut kohtuuhintaisesti, eikä yksikään ikääntynyt saa joutua taloudelliseen ahdinkoon asiakas- ja palvelumaksujen johdosta.
 • Kuljetuspalvelut ja saattopalvelut saatava kuntoon laatutakuun avulla.
 • Monimuotoiset ja oikea-aikaiset kuntoutuspalvelut on turvattava kotikuntoutuksesta laitoskuntoutukseen.
 • Esteettömyys on huomioitava yhdyskunta- ja liikennesuunnittelussa ja rakentamisessa (esim. liikennevalot, matalabussit, hidaskassat).
 • Otetaan käyttöön puolueen eläkeläisköyhyyden vähentämisen ohjelma.

Hyvä hoiva:

 • Henkilökunnan jaksaminen ja hyvinvointi on varmistettava riittävillä resursseilla ja jatkuvalla täydennyskoulutuksella (tarkoittaa esim. 0,7:n hoitajamitoitusta).
 • Tutkimustiedon tuottaminen uusista hoito-, kuntoutus- ja hoivakäytännöistä ja niiden soveltaminen arkeen.
 • Hoito ja hoiva-alan koulutuksen laatu ja alan vetovoimaisuus on varmistettava.
 • Pitkäaikaishoidon ja riittävien laitoshoitopaikkojen varmistaminen niitä tarvitseville.
 • Saattohoitolaki on valmisteltava. Lain avulla turvataan riittävät saattohoitopaikat ja hoidon laatu.

Hyvä turva:

 • Perustetaan vanhusasiavaltuutetun toimi ja harkitaan vanhusasiamiesten toimien perustamista alueille.
 • Omaishoito-, vanhuspalvelu- ja kuntalakia on tarkistettava ja lakimuutosten avulla taattava ikääntyneiden oikeuksien vahvistaminen.
 • Lakiin on kirjattava riittävä henkilöstömitoitus (minimi 0,7), joka pohjautuu hoidon tarpeessa olevien hoitoisuuteen.
 • Asiakas- ja potilaslain (sisältää itsemääräämisoikeuslain) valmistelua on jatkettava.
 • Luotava ikäihmisten kaltoinkohtelun ja heihin kohdistuvan rikosten ennaltaehkäisyn ohjelma ja lisättävä valvontaresursseja.

Koko Ikäpoliittisen ohjelman löydät täältä