Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP jatkaa hallituksessa – Rinne: työllisyys ykkösasiana

Ajankohtaista 14:58

SDP on tänään päättänyt osallistua maan hallitukseen. Hallituspuolueena SDP:lla on mahdollisuus vaikuttaa työllisyyteen ja päätösten oikeudenmukaisuuteen.

Puoluevaltuusto teki päätöksen hallitukseen osallistumisesta tänään yhteiskokouksessa puoluehallituksen ja sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän kanssa.

SDP:n ministerit pysyvät samoina uudessa, pääministeri Stubbin hallituksessa samoina kuin pääministeri Kataisen hallituksen lopettavassa kokoonpanossa. Valtiovarainministerinä jatkaa Antti Rinne, ulkoasianministerinä Erkki Tuomioja, peruspalveluministerinä Susanna Huovinen, työministerinä Lauri Ihalainen, opetus- ja viestintäministerinä Krista Kiuru ja asunto- ja kulttuuriministerinä Pia Viitanen.

***

Lyhennelmä valtiovarainministeri, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteen puheesta puoluevaltuuston, puoluehallituksen ja eduskuntaryhmän yhteiskokouksessa

Arvoisat ministerit, eduskuntaryhmä, puoluehallitus sekä arvoisat puoluevaltuuston jäsenet, hyvät toverit!

Ennen juhannusta saimme kuin saimmekin pakettiin minihallitusneuvottelut, joiden tulosta olemme ehtineet nyt muutaman päivän sulatella. Neuvotteluissa saavutettiin paljon SDP:n tavoitteita. Ei missään nimessä kaikkia, mutta pitkälti tämä hallitusohjelma kirjoitettiin SDP:n tavoitteiden pohjalta. Saimme kasaan historiallisen kasvu- ja työllisyyspaketin, jonka koko vipuvaikutuksineen on miljardiluokkaa. Tässä paketissa on leimallisesti nimenomaan SDP:n kädenjälki.

Tärkeää on, että saamme haastavassa taloustilanteessa ja teollisuuden rakennemuutoksen puristuksessa aikaan juuri tällaisia kauaskantoisia, pitkäjänteisiä, poliittisia ratkaisuja, joilla luodaan suunnitelmallisesti uusia työpaikkoja ja pidemmällä tähtäimellä uutta työtä ja työllisyyden edellytyksiä

Kasvu- ja työllisyyspaketissa on panostuksia asunto- ja infra-rakentamisen vauhdittamiseksi. Asumiskustannukset vievät leijonanosan tavallisen suomalaisen eläkeläisen ja palkansaajan varoista. Varsinkin pääkaupunkiseudulla asuminen on kohtuuttoman kallista ja tämä on johtanut siihen, että työvoima ja avoimien työpaikkojen tarjonta eivät kohtaa.

Infra-rakentaminen on tärkeää työpaikkojen vuoksi. Tehtiin periaatepäätös Pisara-radasta (valtion osuus noin 100 miljoonaa), Aran valtuuksia nostettiin lähes puolella, lisäksi vapautetaan pääomia ja pannaan alulle Remontti Oyj muun muassa homekoulujen korjaamiseksi, maakuntien infra-hankkeita täsmennetään syksyn budjettiriihessä.

Tärkeitä painopisteitä SDP:n kannalta olivat neuvotteluissa lapsiperheet ja pieni- ja keskituloiset, tavalliset suomalaiset. SDP:n vaatimus oli kehysriihen jälkeen, että lapsiperheiden osalta on tarkasteltava päätösten vaikutuksia kokonaisvaltaisesti. Tulevaisuuden Suomi kasvaa lapsiperheissä ja siksi lapsiperheiden köyhyys ja yksinhuoltajaperheiden köyhyys ovat vakavia haasteita. Ulkopuolisuuden tunne ja esimerkiksi harrastusmahdollisuuksien ulkopuolelle jääminen jättävät lapsiin loppuelämään saakka ulottuvia vaikutuksia. Näissä neuvotteluissa saimme läpi pienituloisiin lapsiperheisiin kohdistuvan verovähennyksen (vuositasolla 70 miljoonaa), joka kompensoi lapsilisäleikkauksen vaikutuksia.

Lisäksi ansiotuloverotukseen tehdään inflaatiota vastaavat tarkistukset kolmen alimman tuloluokan osalta. Suurituloiset eivät lisää kulutustaan helpotusten myötä, joten talouden rattaiden vauhdittamiseksi huojennukset on kohdistettava pieni- ja keskituloisiin, tavallisiin suomalaisiin eläkeläisiin ja palkansaajiin, jotka käyttävät vapautuneen rahan jokapäiväisiin menoihin. Nämä ratkaisut ovat oikeudenmukaisia; emme kasaa rahaa rikkaiden sukanvarteen, vaan panostamme aidosti tavallisten suomalaisten arkeen ja elämään. Jokainen euro menee näin suomalaisen hyvinvoinnin tukemiseen; suomalaisen työllisyyden ja osaamisen tukemiseen.

Myönnän kuitenkin myös, että emme saavuttaneet kaikkea, mitä lähdimme tavoittelemaan, mutta saavutimme paljon. Esimerkiksi eläke-indeksin leikkauksen peruutus ei onnistunut osana tätä kokonaisuutta.
Lisäksi panostetaan yrityksiin ja työelämään. Eniten uusia työpaikkoja syntyy pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Vahvistetaan Finnveran mahdollisuuksia tukea pk-yritysten kasvua. Windfall-veroa ei oteta käyttöön. Hallitus sitoutuu siihen, ettei teollisuudelle aiheutuvia kustannuksia tai sääntelytaakkaa lisätä loppuvaalikaudella. Yritysten edustuskulujen verovähennyskelpoisuus palautetaan, mikä tukee erityisesti taantumassa kamppailleita matkailu- ja ravintola-aloja.

Mielestäni on huomionarvoista, että tämä hallitus edistää teollisuuden ja yritysten toimintaedellytyksiä ilmastotavoitteet ja energiatehokkuuden huomioon ottaen. Teollisuuden luovassa uusiutumisessa nimenomaan biotalous, energiatehokkuus ja energiantuotannon hajauttaminen luovat uutta, suomalaista osaamista, jolla kiihdyttää vientiämme.

Teollisuuden toimintaedellytykset ja kilpailukyky eivät ole ristiriidassa kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen torjunnan kanssa. Ympäristön kannalta kestävä teollisuus mahdollistaa hyvinvoinnin niin tämän päivän suomalaisille, kuin tuleville sukupolville.

Kootusti voisi sanoa, että tätä hallitusohjelmaa kuvaavat käsitteet ovat oikeudenmukaisuus sekä kestävä kasvu ja työllisyys. Hallitus jatkaa systemaattisesti työtä köyhyyden, syrjäytymisen ja eriarvoisuuden vähentämiseksi. Työtä ja työelämää kehitetään yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa. On selvää, että talouden ja työelämän haasteet vaativat talouspolitiikan ja työmarkkinapolitiikan yhteensovittamista.

Myös Eurooppa on käännekohdassa. Eurokriisiä on hoidettu pitkälti eurooppalaisen oikeiston lääkkein; kiristämisen ja kurjistamisen linjalla. Eurooppa-keskustelu on keskittynyt pitkälti henkilökysymyksiin viime viikkoina, mutta Euroopan tulevaisuuden kannalta tärkeintä on kuitenkin se linja, jolla Eurooppaa viedään eteenpäin seuraavat 5 vuotta. Olemme nyt Suomessa tehneet tämän hallitusohjelman myötä tietoisen suunnanmuutoksen; panostamme kasvuun ja elvytykseen säästämisen ja niukkuuden jakamisen sijaan.
Tätä samaa suunnanmuutosta myös Eurooppa tarvitsee ja sosialidemokraatit voivat osaltaan olla tämän muutoksentekijöitä myös Euroopassa!

Haluan tässä vaiheessa lämpimästi kiittää kaikkia minihallitusneuvotteluiden kulkua edesauttaneita! Kiitän eduskuntaryhmää evästyksestä ennen neuvotteluja ja niiden kuluessa sekä erityisesti kanssani neuvotteluihin osallistunutta eduskuntaryhmämme puheenjohtajaa Jouni Backmania.

Hallitusneuvottelujen neuvotteluvaltuuskunnan puheenjohtajana esitän, että puoluevaltuusto hyväksyy neuvotteluiden tuloksen.