Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP: Jätelakia tulee uudistaa kierrätys- ja kiertotaloustavoitteet edellä

Ajankohtaista 14:49

Eduskunta äänesti tänään jätelain muutoksesta. SDP esitti lakiesityksen hylkäämistä. Esitys lisää byrokratiaa etenkin pienyrittäjille eikä se paranna kierrätystä- tai vahvista ilmastotavoitteita mitenkään.

– SDP:ssä on seurattu surullisena kun tällä hallituskaudella tehtyjä kunnallista jätehuoltoa rapauttavia muutoksia. Muutokset on tehty yksityisten jätehuoltoyhtiöiden etujen nimissä, ei kuntalaisten, ympäristön tai kierrätystavoitteiden nimissä, toteaa ympäristövaliokunnassa koko vaalikauden vaikuttanut kansanedustaja Riitta Myller.

– Kunnallisen jätehuoltosektorin kurittaminen alkoi jo hankintalain uudistuksen yhteydessä, kun kunnallisille jäteyhtiöille määrättiin erittäin tiukat rajat palveluiden ulosmyynnille. Tässä poikettiin kansallisesti alaspäin direktiivin asettaman rajan. Jo tämä tulee aiheuttamaan ongelmia kunnallisille jätehuoltoyhtiöille, joiden tulee olla liiketoiminnaltaan kannattavia sekä hankaloittamaan mm. maatilojen ja yritysten toimintaedellytyksiä kun ne eivät voi ostaa palvelua kunnalliselta toimijalta näin halutessaan.

– Suomen kierrätysaste on surullisen matala. Emme ole kierrätyksen mallimaa vaikka näin joskus väitetään. Tavoitteet kiristyvät lähivuosina. Yhdyskuntajätteestä tulee kierrättää 50 prosenttia vuonna 2020, 55 prosenttia vuonna 2025, 60 prosenttia vuonna 2030 ja 65 prosenttia vuonna 2035. Nykyinen (2017) kierrätysaste on 41 prosenttia.

– Kierrätystavoitteista jälkeen jäämisen syitä ovat mm. ailahtelevan vastuiden määrittely, jatkuvat muutokset toimintaympäristössä sekä hyötyjätteiden erilliskeräyksen tehottomuus.

– SDP:n mielestä seuraavalla kaudella tulee jätelainsäädäntö uudistaa kokonaisvaltaisesti kuntalaisten ja ympäristön hyväksi, niin, että kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden asema vahvistuu, kierrättäminen helpottuu ja kierrätysaste nousee. Tarvitaan vahva visio jätesektorille ja siinä julkisella, kuntalaisten omistamalla jätehuollolla on suuri rooli. Jätehuolto on tehokkainta siellä, missä julkinen sektori vastaa kokonaisuudesta ja yksityiset toimijat täydentävät sitä. Tästä on esimerkkejä maailmalta.

– Jätelakia tulee uudistaa myös EU:n jätedirektiivin, pakkausjätedirektiivin, kaatopaikkadirektiivin, romuajoneuvo-, paristo- sekä sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivien muutosten vuoksi. Ne on pantava Suomessa täytäntöön 5.7.2020 mennessä. Tässä yhteydessä tarvitaan näkyvä korjausliike jätelakiin. Kunnallisten jätehuoltotoimijoiden mahdollisuutta kehittää yhdyskuntajätehuoltoa tulee vahvistaa.

– SDP on huolissaan myös pienten yritysten toimintaympäristöstä. Yrityksillä oltava mahdollisuus hankkia jätehuoltopalvelut läheltä, helposti ja kohtuuhinnalla. Kuntayhtiöillä on näin ollen oltava mahdollisuus tarjota markkinaehtoisia jätehuoltopalveluja alueensa yrityksille EU:n hankintadirektiivin sallimissa rajoissa, kuten muissakin EU-maissa. Se on paikallistalouden ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta välttämätöntä.