Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP: Hyvinvointivaltio edellyttää uutta kasvua

Ajankohtaista 11:45

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen paalutti linjapuheessaan lauantaina SDP:n Joensuun puoluekokouksessa Suomen tulevan menestystarinan kolmen pilarin varaan.
– Suomi tarvitsee uutta kasvupolitiikkaa, paluun täystyöllisyyteen ja kestävän pohjan julkiselle taloudelle.

Urpilainen kutsui palkansaajaliikkeen ja äänestäjät sellaisen teollisuus- ja työllisyyspolitiikan taakse, joka turvaa tulevien sukupolvien oikeuden puhtaaseen ympäristöön.

– Me kutsumme kaikki vastuuta kantavat ja huolta tuntevat kansalaiset sellaisen ilmasto- ja ympäristöpolitiikan taakse, jolla luodaan uusia työpaikkoja entistä kehittyneemmän teollisuuden ja uusien ympäristöystävällisten tuotteiden kehittämiseen. Vihreään talouskasvuun kuuluu metsä- ja metalliteollisuuden tarvitsema edullinen perusvoimaratkaisu. Siihen kuuluu myös energiatehokkuus ja uusiutuva energia. Veronmaksajien rahoja on kuitenkin käytettävä kustannustehokkaasti.

Urpilainen huomautti, että suomalaisen teollisuuden, palvelujen ja muun tuotannon on oltava aivan erilaisessa valmiudessa kohtaamaan tuleva nousukausi kuin se oli talouskriisin yllättäessä.
– Hyvinvointiyhteiskunta ja luovat innovaatiot ovat vahvassa keskinäisessä riippuvuussuhteessa. Luovuus on työn ja pääoman liitolle parasta käyttövoimaa.

Tavoitteeksi täystyöllisyys

– SDP asettaa tavoitteeksi täystyöllisyyden. Tämä merkitsee 75 prosentin työllisyysastetta vuoteen 2020 mennessä. Tavoite edellyttää työhön osallistumisen lisäämistä kaikissa ikäluokissa. Aktiivisen työvoimapolitiikan toimia ja määrärahoja on lisättävä niin, ettei työttömän tarvitse odottaa kotona uuden työpaikan saamista. Erityiseksi tavoitteeksi otamme nuorten työllisyyden parantamisen.

– Uskomme, että työtä tekevät ihmiset jaksavat paremmin työelämässä, kun heidän työaikansa joustaa perheen tarpeiden mukaan. Tämä edellyttää työaika- ja lomapankkien käyttöönottoa. Myös pätkätyötä tekevillä on oltava oikeus lomaan ja inhimilliseen elämään.

Urpilaisen mukaan on välttämättömänä, että julkista taloutta ryhdytään tasapainottamaan, kun talouskasvu on riittävän vahvalla pohjalla.
– Sitä varten tarvitaan kahden vaalikauden mittainen ohjelma. Talouden tasapainottaminen edellyttää myös menokuria koko tälle vuosikymmenelle. Se vaatii verotulojen lisäämistä. Veropohjan vahvistaminen on tehtävä niin, että se kannustaa työntekoon ja on oikeudenmukaista. Yritysten toimintaedellytyksistä on huolehdittava kansainvälisen kilpailun aikana.

– Samaan hengenvetoon on todettava, että niiden on myös omalta osaltaan osallistuttava lamatalkoisiin. Emme pidäkään järkevänä yhteisöveron laskua tässä tilanteessa. Kannatamme verotuksen painopisteen siirtämistä työn verotuksesta pääomien ja varallisuuden verottamiseen. Yksi osa tätä on pääomatuloveron muuttaminen progressiiviseksi.

SDP. Kansan edustaja.

Linjapuheessaan Urpilainen määritteli sosialidemokratian tehtävän tässä ajassa.
– Aikamme tarvitsee lisää sosiaalisuutta ja demokratiaa – lisää sosiaalidemokratiaa. Nyt tarvitaan kansanvallan uutta rohkeaa esiinmarssia. SDP haluaa profiloitua kansan edustajana, joka käyttää kansanvaltaa koko kansan parhaaksi.

– SDP on kansaa kokoava arvopuolue, jossa on kyse ihmisarvon ja ihmisoikeuksien puolustamisesta. Kyse ei ole eliitin eduista vaan meistä kaikista. Koko kansakunnasta, jonka tulevaisuutta on syytä puolustaa.

Katso SDP. Kansan edustaja. -esittelyvideo