SDP hyväksyi Uuden työn manifestin

Ajankohtaista 09:31

Sosialidemokraattien puoluevaltuusto hyväksyi kokouksessaan 19.–20.11.2010 Helsingissä SDP:n vaalitavoitteiden kasvu-, työllisyys- ja työelämälinjaukset. SDP tavoittelee tulevalla vaalikaudella 100 000 uutta työpaikkaa sekä 75 prosentin työllisyysastetta vuosikymmenen loppuun mennessä. Työllisyyden parantaminen ja työurien pidentäminen mahdollistavat hyvinvointivaltion kestävän rahoituksen.

Julkinen talous on tasapainotettava kahden vaalikauden mittaisella ohjelmalla. Keinoina ovat erityisesti vahvat panostukset työllisyyteen, kuntarakenteen kehittäminen sekä menokuri.

Työuria pidennetään erityisesti työelämän laatua kehittämällä – ei pakkokeinoilla. SDP sitoutuu eläkeiän 63 vuoden alarajaan. Työssä jaksamiseen ja viihtymiseen panostaminen sekä aikaisten työkyvyttömyyseläkkeelle joutumisten vähentäminen pidentävät merkittävästi työssäoloaikaa.

SDP haluaa Suomeen maailman parhaan työelämän. Hyvä työelämä joustaa ihmisten ehdoilla. Siksi on toteutettava laajamittainen työelämän reformi.

Pätkä- ja silpputyön teettämiseen sekä itsensä työllistäjien asemaan liittyvät ongelmat on ratkaistava. Tavoitteena on työn muodosta riippumaton yhdenvertaisuus lain ja sopimusten edessä. Sukupuolten väliset perusteettomat palkkaerot on poistettava ja jaettava perhevapaat entistä tasaisemmin. Samalla on parannettava mahdollisuuksia jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja uuden oppimiseen.

Vuokratyöntekijöiden asemaa on parannettava työsuhdeturvaa vahvistamalla ja ottamalla käyttöön takuupalkka. Lomapankkien käyttöönotolla turvataan kaikkien mahdollisuus lomaan.

Oleellinen osa parempaa työssä jaksamista ja viihtymistä ovat vapautta lisäävät joustot mm. työajoissa. Vapaaehtoista siirtymistä osa-aikatyöhön helpotetaan, työaikapankit otetaan käyttöön ja vuorotteluvapaan ehtoja parannetaan. Kehittämisen kohteena on myös suomalainen esimiestyö. Luottamushenkilöiden asemaa ja oikeuksia on vahvistettava.

Lataa koko ohjelma pdf-muodossa