Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP haluaa vanhustenhuollon ja -hoivan ensi vaalikauden ykköskysymykseksi

Ajankohtaista 13:25

Puoluevaltuuston kannanotto 28.2.2007

SDP haluaa tulevan vaalikauden tärkeimmäksi palveluhaasteeksi vanhustenhuollon ja hoivan sekä lapsiperheiden etujen ajamisen. Ikäihmisten tarvitsemista palveluista ja vanhustenhoidosta on huolehdittava. Suurimmat puutteet meillä on vanhusten hoidossa. Nyt on osoitettava lisää rahaa ja työntekijöitä niiden hyväksi, jotka ovat nykyisen hyvinvointimme rakentaneet.

Suomalaiset tarvitsevat toisiaan. Siksi ei pidä asettaa vastakkain eri ikäpolvia. Ihmisyyteemme kuuluu se, että hoidamme vanhuksemme, huolehdimme eläkelupausten pitämisestä ja rakennamme tulevaisuutta pitämällä huolta lapsiperheiden ja lasten hyvinvoinnista.

Tulevaisuudessa tarvitsemme yhä enemmän henkilökuntaa hoiva- ja hoitoalalle, erityisesti vanhusten, veteraanien ja vammaisten palveluihin. Arviomme on, että lähivuosina tarvitsemme 20 000 henkilöä lisää hyvinvointipalveluihin. Tämä koskee julkista sektoria, kansalaisjärjestöjä ja yksityistä sektoria.Lisää henkilöstöä tarvitaan laitoshoitoon, kotipalveluihin, omaishoitoon ja avustaviin tehtäviin.

Henkilökunnan työssä jaksamisen kannalta on välttämätöntä, että henkilökuntamitoitus on kohdallaan. Hoiva-alan houkuttelevuus on turvattava pysyvämmillä työsuhteilla ja palkkausta kehittämällä. Henkilökunnan on voitava vaikuttaa omaan työhönsä.

Hyvinvointipalvelujen saatavuus ja laatu on turvattava eri puolella Suomea. Vanhuksille on turvattava riittävät kotipalvelut ja kotisairaanhoito.Tarvitaan ikäihmisten palvelukeskuksia, joissa palvelujen lisäksi tuetaan myös osallistumismahdollisuuksia, verkottumista ja harrastuksia.

Tulevalla vaalikaudella on laadittava yli vaalikauden ulottuva ohjelma, jolla varmistetaan vanhustenhuollon kestävyys ja hyvä laatu. Laadun varmistamiseksi edellytämme, että kunnille annetaan nykyistä selkeämpi ohjeistus vanhustenhuollon palvelutasosta. Samalla on huolehdittava, että kunnilla on riittävät resurssit hoitaa vanhusten palvelut. Valtion tukea kunnille onkin lisättävä.

Tarvitsemme ikäihmisten palvelukeskuksia, joissa palvelujen lisäksi tuetaan myös osallistumismahdollisuuksia, verkottumista ja harrastuksia. Eläkeläisjärjestöjen arvokasta työtä on tuettava ikäihmisten toimintakyvyn ylläpitämiseksi. Dementiavanhuksille ja niille, jotka eivät voi itsestään huolehtia, tarvitaan turvallista ja kodinomaista hoivaa. Erityisesti vanhuksille on tärkeää että palvelut saa molemmilla kotimaisilla kielillä.Työn ja perheen yhteensovittamisessa on myös huomioitava väestön ikääntymisen vaikutukset. Työssäkäyville tulee turvata mahdollisuudet auttaa ja hoitaa iäkkäitä vanhempiaan joustavilla työaikajärjestelyillä.

Tällä vaalikaudella olemme toteuttaneet hoitotakuun, joka takaa kaikille hoitoon pääsyn määräajassa. Tulevalla vaalikaudella suomalaisille on tarjottava entistä toimivammat ja monipuolisemmat terveyspalvelut. Nykyistä vahvemmat peruskunnat kykenevät järjestämään ihmisille nykyistä laadukkaampia ja monipuolisempia terveyspalveluja ilman turhia odotusaikoja ja hoitojonoja.

Vain työllisyyden kasvu luo tulevallakin vaalikaudella kansantalouteen sen liikkumatilan, joka mahdollistaa hyvinvointipanostusten lisäämisen ja jonka varaan tulevaisuuteen varautuminen voidaan rakentaa. Politiikka on tahdon asia myös silloin, kun kyse on työllisyyden parantamisesta. Sen kolme viimeistä hallituskautta ovat osoittaneet ja sillä tiellä on myös jatkettava kohti täystyöllisyyttä.

SDP on valmis toteuttamaan tavoitteitaan laajapohjaisella hallitusyhteistyöllä. Me tavoittelemme suurimman puolueen asemaa. Olemme valmiit jatkamaan toimintaamme työllisyyden parantamiseksi, köyhyyden poistamiseksi ja peruspalveluiden – erityisesti vanhusten ja vammaisten palvelujen – kehittämiseksi. Samalla huolehdimme kestävällä tavalla ympäristön hyvinvoinnista.

Perinteisesti työväestö on lähtenyt vaaleissa muita heikommin liikkeelle. Kuitenkin vain äänestämällä voit vaikuttaa siihen, kuka Sinun asioistasi päättää. Äänestämättä jättäminen siirtää päätösvallan niille, jotka äänestävät. Sosialidemokraattien saavutukset ja tavoitteet ovat selvät.Maaliskuun 18. päivänä kansalaisilla on äänestämällä mahdollisuus antaa tukensa tämän linjan jatkuvuudelle. Jotta tavoitteemme voivat toteutua, tarvitsemme Sinun äänesi.