Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP haluaa sitovat henkilöstömitoitukset vanhuspalvelulakiin

Ajankohtaista 09:06

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on tyytyväinen valtiovarainministerin budjettiesitykseen, joka toteuttaa kehysbudjetissa sovitut asiat. Maailman taloustilanne on vakava ja epävarma. Valtionvarainministeriön esitys lisää oikeudenmukaisuutta ja vakautta sekä tukee kasvua: kannustaa yrittäjyyttä ja vahvistaa työllisyyttä.

Tukea työllistymiseen

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on huolestunut taloustilanteesta, jossa lomautukset ja irtisanomiset ovat päivittäisiä uutisia. Suuret rakenteelliset muutokset elinkeinorakenteessa ovat yksin tämän vuoden puolella johtaneet tuhansien työntekijöiden irtisanomiseen.  Kotimaisen kasvun ja työllisyyden tukemisen lisäksi on varauduttava reagoimaan välittömästi myös tilanteen mahdolliseen heikentymiseen. Budjetissa on varauduttava erityisesti äkillisen rakennemuutoksen aiheuttamien tilanteiden ennakoivaan hoitamiseen. Kilometrikorvausuudistuksessa on otettava huomioon työllisyysnäkökohdat.

Tuoreet työllisyysluvut kertovat, että erityisesti pitkäaikaistyöttömien ja nuorten asema on heikentynyt. Hallitus valmistelee nuorten yhteiskuntatakuuta, joka tulee voimaan ensi vuoden alussa. Lisäksi hallitus hyväksyi toukokuussa työpoliittisen periaatepäätöksen, joka toimii suunnannäyttäjänä muutokseen hallinnassa. Sen kantava voima on yhdessä tekemisen malli; Suomen selviytyminen aiemmissa kriiseissä on nojannut sopimusyhteiskuntaan. Sitä meidän on vaalittava ja vahvistettava myös tulevaisuudessa.

Oikeus arvokkaaseen vanhuuteen on turvattava

Arvokkaaseen vanhuuteen kuuluvat laadukkaat vanhuspalvelut. Ne on turvattava osaavalla ja monipuolisella henkilöstöllä sekä riittävillä voimavaroilla.

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä tukee sitovia henkilöstömitoituksia vanhuspalvelulakiin. Vallitsevat epäkohdat vanhustenhoidossa on korjattava viipymättä.  Sitovat henkilöstömitoitukset on otettava käyttöön jo ensi kesänä ja tähän tarvittavat määrärahat on turvattava budjettiriihessä.

Riittävän henkilöstömäärän lisäksi arvokkaan vanhuuden turvaamiseksi eduskuntaryhmä vaatii moniammatillisuuden ja kuntoutuksen lisäämistä vanhusten palveluissa.

Panostus kouluihin

Koulujen välisten erojen lisääntyminen on vakava ongelma.  Erojen kasvu ei johdu opetuksen laadusta, vaan koulujen toimintaympäristöjen erilaisuudesta.  Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön ja saada koulusta hyvät eväät elämään.

Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä vaatii valtionosuusjärjestelmän uudistamista niin, että perusopetuksen rahoitus jatkossa perustuu perusopetuksen toimintaympäristön erityishaasteisiin, kuten esimerkiksi maahanmuuttajien osuuteen, vanhempien koulutustasoon ja työttömyysasteeseen.

Suurimmat erot koulujen välillä ovat kuntien sisällä, erityisesti suurissa kaupungeissa. Eduskuntaryhmä painottaa, että kuntien tulee ottaa koulun kohtaamat haasteet huomioon kouluja rahoittaessaan. Mitä enemmän lapset tukea tarvitsevat, sitä paremmin pitää koulun olla resursoitu.

Syyrian sisällissota on inhimillinen katastrofi

Sosialidemokraatit edellyttävät toimia Syyrian sisällissodan pitkittymisen ja etenkin lasten inhimillisen kärsimyksen lopettamiseksi. Eduskuntaryhmä on pettynyt siihen, ettei kansainvälinen yhteisö ole kyennyt estämään katastrofia ja vaatii, että tilannetta arvioidaan pikaisesti kansainvälisellä tasolla uudelleen. Jos väkivaltaa ei saada loppumaan, on vaarana sen laajentuminen koko Lähi-idän aluetta koskevaksi konfliktiksi.