Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP haluaa reilua ja hallittua maahanmuuttoa

Ajankohtaista 08:22

13.8.2010

Työperäisen maahanmuuttopolitiikan on jatkossakin perustuttava aitoon työvoimatarpeeseen ja sen tulee olla hallittua. Ulkomaista työvoimaa tarvitaan täydentämään suomalaista työvoimaa, mutta edelleen tulee pitää kiinni nykyisestä työvoiman saatavuusharkinnasta, jossa työ- ja elinkeinotoimiston tulee selvittää, ettei työluvan myöntäminen kolmansista maista tulevalle henkilölle estä sopivan Suomessa asuvan henkilön työllistymistä.

Tällä hetkellä Suomessa on noin 300 000 työtöntä ja näin ollen ensi vaalikaudella ei tarvita laajamittaista työperäistä maahanmuuttoa.

SDP esittää ohjelmassaan myös useita toimenpiteitä, joilla nyt rehottava harmaa talous ja ulkomaisen työvoiman väärinkäyttö saataisiin Suomessa hallintaan. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. valvovien viranomaisten, kuten keskusrikospoliisin, verohallinnon ja aluehallintoviraston työsuojelun resurssien merkittävä vahvistaminen.

Ulkomaalaistarkastajien määrä pitäisi kaksinkertaistaa ja tilaajavastuutarkastajien työnkuvaa laajentaa niin, että he voisivat tarkastaa tilaajavastuulakipykälien lisäksi työehtosopimuksen ehtojen täyttymistä.

Myös nyt tuottavuusohjelman nimissä tapahtuvasta henkilöstövähennyksistä on pidättäydyttävä valvontaviranomaisten osalta. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tiedonsaantioikeuksia on lisättävä työpaikoilla, jotta on enemmän mahdollisuuksia valvoa työehtojen noudattamista työpaikoilla. Harmaan talouden vastaista työtä koordinoimaan SDP haluaa perustaa verohallintoon pysyvän harmaan talouden selvityskeskuksen.

SDP:n mielestä valmius pakolaisten vastaanottamiseen on osa suomalaiseen kulttuuriin kuuluvaa kansainvälistä solidaarisuutta ja siksi määrä tulee säilyttää nykyisellään. Turvapaikkahakemusten käsittelyä on nopeutettava lisäämällä käsittelijöiden määrää.

Tämä on kaikkien ja etenkin hakijan etu. Kielteisestä turvapaikkapäätöksestä johtuvat käännytykset on myös pantava toimeen nykyistä nopeammin. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita EU-kansalaisia ei tule siirtää kunnallisen toimeentulotuen piiriin, vaan heidät tulee pitää vastaanottopalvelujen piirissä maasta poistumiseen saakka.

Hallituksen harjoittama maahanmuuttopolitiikka ei ole ollut vakuuttavaa. Maahanmuuttoasioiden valmistelu ei ole herättänyt luottamusta; asioihin on reagoitu jälkijättöisesti ja paniikinomaisesti. Kokonaiskuva hallituksen linjasta on jäänyt epäselväksi ja hallituspuolueiden linjaukset ovat monissa kysymyksissä olleet ristiriidassa maahanmuuttoministerin ja hallituksen linjausten kanssa.

Nyt SDP:ssä tehty uusi maahanmuuttopoliittinen linja on kestävä ja varsin suoraan käytäntöön vietävissä. SDP uskoo kansalaisten hyväksyvän kärjistyksiä ja ääripäitä välttävän, järkevän, reilun ja suoraan puhutun politiikan tunteita nostattavasta aiheesta.