SDP haluaa reilua ja hallittua maahanmuuttoa

Ajankohtaista 08:22

13.8.2010

Työperäisen maahanmuuttopolitiikan on jatkossakin perustuttava aitoon työvoimatarpeeseen ja sen tulee olla hallittua. Ulkomaista työvoimaa tarvitaan täydentämään suomalaista työvoimaa, mutta edelleen tulee pitää kiinni nykyisestä työvoiman saatavuusharkinnasta, jossa työ- ja elinkeinotoimiston tulee selvittää, ettei työluvan myöntäminen kolmansista maista tulevalle henkilölle estä sopivan Suomessa asuvan henkilön työllistymistä.

Tällä hetkellä Suomessa on noin 300 000 työtöntä ja näin ollen ensi vaalikaudella ei tarvita laajamittaista työperäistä maahanmuuttoa.

SDP esittää ohjelmassaan myös useita toimenpiteitä, joilla nyt rehottava harmaa talous ja ulkomaisen työvoiman väärinkäyttö saataisiin Suomessa hallintaan. Tällaisia toimenpiteitä ovat mm. valvovien viranomaisten, kuten keskusrikospoliisin, verohallinnon ja aluehallintoviraston työsuojelun resurssien merkittävä vahvistaminen.

Ulkomaalaistarkastajien määrä pitäisi kaksinkertaistaa ja tilaajavastuutarkastajien työnkuvaa laajentaa niin, että he voisivat tarkastaa tilaajavastuulakipykälien lisäksi työehtosopimuksen ehtojen täyttymistä.

Myös nyt tuottavuusohjelman nimissä tapahtuvasta henkilöstövähennyksistä on pidättäydyttävä valvontaviranomaisten osalta. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tiedonsaantioikeuksia on lisättävä työpaikoilla, jotta on enemmän mahdollisuuksia valvoa työehtojen noudattamista työpaikoilla. Harmaan talouden vastaista työtä koordinoimaan SDP haluaa perustaa verohallintoon pysyvän harmaan talouden selvityskeskuksen.

SDP:n mielestä valmius pakolaisten vastaanottamiseen on osa suomalaiseen kulttuuriin kuuluvaa kansainvälistä solidaarisuutta ja siksi määrä tulee säilyttää nykyisellään. Turvapaikkahakemusten käsittelyä on nopeutettava lisäämällä käsittelijöiden määrää.

Tämä on kaikkien ja etenkin hakijan etu. Kielteisestä turvapaikkapäätöksestä johtuvat käännytykset on myös pantava toimeen nykyistä nopeammin. Kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita EU-kansalaisia ei tule siirtää kunnallisen toimeentulotuen piiriin, vaan heidät tulee pitää vastaanottopalvelujen piirissä maasta poistumiseen saakka.

Hallituksen harjoittama maahanmuuttopolitiikka ei ole ollut vakuuttavaa. Maahanmuuttoasioiden valmistelu ei ole herättänyt luottamusta; asioihin on reagoitu jälkijättöisesti ja paniikinomaisesti. Kokonaiskuva hallituksen linjasta on jäänyt epäselväksi ja hallituspuolueiden linjaukset ovat monissa kysymyksissä olleet ristiriidassa maahanmuuttoministerin ja hallituksen linjausten kanssa.

Nyt SDP:ssä tehty uusi maahanmuuttopoliittinen linja on kestävä ja varsin suoraan käytäntöön vietävissä. SDP uskoo kansalaisten hyväksyvän kärjistyksiä ja ääripäitä välttävän, järkevän, reilun ja suoraan puhutun politiikan tunteita nostattavasta aiheesta.