SDP haluaa oikeudenmukaisuutta vahvistavan verouudistuksen

Ajankohtaista 13:21

Martti Hetemäen verotyöryhmän loppuraportti saa SDP:n oman verotyöryhmän puheenjohtajalta Jouni Backmanilta sekä ruusuja että risuja. Backman kiittää kahden vuoden urakkansa päättänyttä työryhmää tärkeästä puheenvuorosta, jonka pohjalta syntyy varmasti tarvittavaa keskustelua.

– Verotus on tulevien eduskuntavaalien yksi tärkeimmistä puheenaiheista. Hetemäen työryhmän loppuraportti on hyvä keskustelunavaus. On kuitenkin tärkeää muistaa, että virkamiehet valmistelevat ja poliitikot päättävät. SDP odottaa hallitukselta nyt vihdoinkin selkeitä kannanottoja tehtyihin esityksiin. Hallitus ei voi ensin laittaa virkamiehiä eturintamaan ja sitten kieltäytyä kommentoimasta.

SDP haluaa lisätä verotuksen oikeudenmukaisuutta. Työryhmänkin esittämä pääomatuloverotuksen korottaminen on perusteltua.

Sosialidemokraatit ovat huolissaan työryhmän isosta linjasta, joka näyttäisi vievän Suomea yhä pidemmälle tasaverotuksen suuntaan. Puolue ei myöskään kannata yhteisöveron keventämistä, koska ei näe nykytason olevan Suomelle merkittävä kilpailuhaitta. Talouden tasapainovaatimukset eivät myöskään mahdollista työryhmän esittämiä mittavia verokevennyksiä.

– SDP haluaa lisätä veronmaksukyvyn huomioimista verotuksessa. Haluamme muuttaa pääomatuloverotuksen progressiiviseksi ja lisätä progressiota myös muualla verotuksessa. On tärkeää muistaa, että nyt paikataan hallituksen massiivisilla veronkevennyksillä kaivamaa miljardikuoppaa, eikä maksumiehiksi voi laittaa pienituloisia. Yhteiskunnallisen eheyden kannalta myös hyvin toimeentulevien on osallistuttava talkoisiin maksukykynsä mukaisesti. Ylempiä tuloluokkia suosiva työtulojen verotuksen kevennys on askel eri suuntaan.

Backman pitää tärkeänä työryhmän tahtoa vahvistaa veropohjaa mm. käymällä läpi erilaiset verotuet ja -vähennykset. Niidenkin suhteen on kuitenkin huolellisesti tarkasteltava vaikutukset sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen.

– Epävarmat työllisyys- ja talousnäkymät korostavat vakauden tarvetta menojen suunnittelussa erityisesti lapsiperheissä. Erityisesti asumiseen ja liikkumiseen liittyvät kustannusten nousut koskisivat kipeimmin pienituloisia, eikä niitä joilla maksukyky olisi vahvempi.

SDP julkistaa omat verolinjauksensa alkuvuodesta 2011.