SDP gav tre löften

Ajankohtaista 13:43

23.8.2010 13:50

SDP:s ordförande Jutta Urpilainen presenterade tre löften på den socialdemokratiska riksdagsgruppens sommarmöte i Tammerfors.
 
– Om SDP är med i följande regering, kommer vi att höja sysselsättningsanslagen. På det här sättet kan vi göra verklighet av vårt löfte att ha nolltolerans när det gäller ungdomsarbetslösheten och hjälpa dem som varit länge arbetslösa. Vi meddelar också att om SDP är i regeringen, kommer vi att höja kapitalskatten. Det gör Finland rättvisare. SDP förbinder sig även vid att inte skär i arbetspensionerna i nästa regering. Det stärker vår trygghet. Dessa framtidslöften ger SDP till finländarna. Och vi menar allvar.
 
”Nej till plattskatter”
Enligt Urpilainen kan regeringens energiskattereform ha negativa konsekvenser ur den sociala rättvisans perspektiv.
 
– Regeringen har flyttar över tyngdpunkten från progressiv inkomstbeskattning till konsumtionsskatter med tvåtusen miljoner euro. Vi vill att Finland ska ha en beskattning, som stöder sysselsättningen, jämnar ut inkomstklyftorna och tryggar välfärdstjänsterna, beskrev Urpilainen.
 
– Vi har betraktat skattesystemet som baserar sig på betalningsförmåga som välfärdsstatens stöttepelare. Principen att de rika betalar mer skatter än småinkomsttagarna har ett brett stöd bland den finländska befolkningen.
 
– Nu har regeringen med finansminister Katainen i spetsen glömt denna viktiga princip. Vi håller på att gå mot ett plattskattesystem. Inkomstskatten som staten samlar in är den enda rent progressiva skatten. Dess andel av alla skatteinkomster är cirka 10 procent – alltså 90 procent av inkomsterna uppbärs på andra grunder än med progressiva skatter. Det här betyder att de allra rikaste gynnas och de mindre bemedlade lider.
 
I sitt tal till SDP:s riksdagsgrupp räknade Urpilainen också upp oppositionspolitikens framgångar: dit hör bevarandet av 0-betalningsklassen inom dagvården och tidigareläggningen av att göra pensionärernas beskattning rättvisare.