Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP esittää sosiaaliturvan uudistamista Yleisturva-mallin pohjalta

Ajankohtaista 09:25

SDP julkaisi tänään Yleisturva-mallin eli oman mallinsa tulevaisuuden sosiaaliturvaksi. SDP haluaa yksinkertaistaa ja modernisoida sosiaaliturvaa sekä varmistaa, että sosiaaliturva toimii paremmin kaikissa elämäntilanteissa. Kyseessä on digiajan malli, joka joustaa ihmisten yksilöllisten tarpeiden mukaan ja ottaa huomioon työelämän ja teknologian muutoksen. SDP:n puoluehallitus esittää puoluevaltuustolle hyväksyttäväksi sosiaaliturvan uudistamista Yleisturva-mallin pohjalta.

Yleisturva on kolmiportainen sosiaaliturvamalli, joka yhtenäistää nykyisen pirstaleisen sosiaaliturvan etuusjärjestelmän yhdeksi kokonaisuudeksi. Se takaa jokaiselle toimeentulon ja tarvittavat palvelut vaihtuvissa elämäntilanteissa.

– Mallin yksinkertaisuus ja ennakoitavuus poistaa nykysosiaaliturvan viiveitä ja vaikeaselkoisuuden sekä tekee työn vastaanottamisesta helpompaa ja kannattavampaa. Mallin toimeenpanossa karsitaan byrokratiaa hyödyntämällä laajasti kansallista tulorekisteriä ja muita tietojärjestelmiä. Kokoamalla etuudet selkeäksi kokonaisuudeksi vähennetään ihmisten pompottelua luukulta toiselle, kertoo mallia valmistelleen työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Tarja Filatov.

Sosialidemokraattien mielestä ihmisten ensisijainen toimeentulon lähde on työ. Teknologian kehittyessä ja työelämän muuttuessa ihmisille on pystyttävä takaamaan toimeentulo näistä muutoksista riippumatta. Epäsäännöllisen palkkatyön, yrittäjyyden sekä esimerkiksi digitaalisten alustojen kautta tehtävän työn yleistyessä on sosiaaliturvan mukauduttava joustavasti erilaisiin tilanteisiin ja ihmisten vaihtuviin tulolähteisiin.

– Paras keino turvata jokaisen toimeentulo työmarkkinoiden muuttuessa on tehdä kouluttautumisesta ja itsensä kehittämisestä aidosti mahdollinen ja kannattava vaihtoehto kaikissa työuran vaiheissa. Siksi myös eri-ikäiset opiskelijat ovat Yleisturvan piirissä, kertoo työryhmän toisena puheenjohtajana toiminut Kari Välimäki.

Yleisturvaa on mahdollista saada kolmella tasolla: takuu-, yleis- ja aktiivitasolla. Takuutaso on viimesijainen ja tarveharkintainen turvan muoto. Takuutaso on kytketty tiiviisti palveluihin, jotka turvataan jokaiselle yksilöllisen tarvearvion pohjalta. Kohtuullisen kulutuksen kattava yleistaso on syyperusteinen etuus, jonka varassa ihminen selviytyy elämän eri tilanteissa kuten työttömyyden, opiskelun, sairauden ja lapsen syntymän aikana. Se pitää sisällään sekä perustoimeentulon (perusosa) että ansiotuloihin suhteutetun, työnteolla ansaitun ansioturvan (ansio-osa). Aktiivitasolla ihmistä palkitaan nykyistä laajemmin erilaisista ihmisen työmarkkina-asemaa parantavista toimista.

– Yleisturva varmistaa turvan yhdenvertaisesti erilaisissa elämäntilanteissa ja vähentää pompottelua luukulta toiselle. Se tukee ihmisten työllistymistä, kouluttautumista ja itsensä kehittämistä sekä tekee sosiaaliturvajärjestelmästä ymmärrettävän ja ennakoitavan. Yleisturva digitalisoi ja osittain automatisoi sosiaaliturvan toimeenpanon, jolloin järjestelmästä tulee reaaliaikaisempi, ennakoitavampi ja vähemmän kuormittava. Yhä useamman pystyessä työskentelemään myös verotulot kasvavat, listaa työryhmän sihteerinä toiminut Pohjanmaan sosialidemokraattien puheenjohtaja Matias Mäkynen.

Yleisturva sisältää nykysosiaaliturvan tapaan suojaosan ja etuus sovitetaan muiden tulojen kanssa tasaisesti siten, että käteen jäävät tulot kannustavat ottamaan lisätyötä vastaan. Myös asumistukea on mahdollista yksinkertaistaa, mutta järjestelmän uudistaminen vaatii laajempaa asuntopolitiikan uudistamista ja kohtuuhintaisten asuntojen tarjonnan lisäämistä.

– SDP luottaa ihmisiin ja ihmisten on voitava luottaa sosiaaliturvaan. Yleisturvan vastikkeellisuus ja syyperusteisuus auttavat kohdentamaan etuudet niitä eniten tarvitseville. Tämä on merkittävä tulevaisuusuudistus, joka ottaa huomioon ihmisten yksilölliset tarpeet sekä työelämän ja teknologian muutoksen, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoo.

Pääsääntöisesti jokaisella on oikeus ja velvollisuus pyrkiä kohti kokoaikaista työntekoa. Toisille työelämään eteneminen edellyttää erilaisten työllisyys- tai sosiaali- ja terveyspalveluiden saamista tai koulutusta.

Yleisturvassa etuudet ja palvelut tukevat ihmisen työllistymistä. Epäoikeudenmukaisten rangaistusten, uhkausten ja karenssien sijaan työllistymistä tuetaan tarkoituksenmukaisilla ja oikein mitoitetuilla palveluilla sekä kannustavilla etuuksilla. Ihmisen laiminlyödessä palvelusuunnitelman tai kieltäytyessä tarjotusta työpaikasta etuutta voidaan leikata, mutta se palautetaan ilman karensseja ihmisen noudattaessa järjestelmän piiriin.

Yleisturva tähän mennessä perusteellisin esitys sosiaaliturvan uudistamiseksi. Se on suunniteltu vaiheittain käyttöön otettavaksi vuoteen 2030 mennessä ja toimeenpano on mahdollista aloittaa välittömästi. Mallia on valmisteltu puoluevaltuuston aikaisempien päätösten ja Lahden puoluekokouksen päätösten pohjalta syksystä 2015 alkaen. Mallin valmistelun pohjana on toiminut Sosialidemokraattiset nuoret ry:n vuonna 2015 julkaisema malli. Malli käsitellään SDP:n puoluevaltuuston kokouksessa 21.4. Kokous pidetään Helsingin Paasitornissa klo 12 alkaen.

Tutustu Yleisturva-mallin diaesitykseen

Yleisturva – Puoluehallituksen esitys puoluevaltuustolle sosiaaliturvan kehittämiseksi (pdf)