Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP esittää metsäteollisuudelle omaa asiamiestä

Ajankohtaista 11:39

SDP:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen esittää kansallista metsäteollisuuden pelastusohjelmaa, jolla turvattaisiin teollisuuden alan toimintaedellytykset.

Urpilaisen mukaan ohjelman toimenpiteiden vahvan poikkihallinnollisen luonteen vuoksi ohjelmalle pitäisi valita erillinen vetäjä.
– Tällainen hallituksen nimittämä ”metsäasiamies” koordinoisi eri politiikkalohkojen metsäteollisuuteen vaikuttavia ratkaisuja ja tekisi toimenpide-esityksiä.

SDP:n metsäohjelma sisältää toimenpiteitä mm. metsälainsäädännön ja metsäverotuksen uudistamiseksi, teollisuuden alan kilpailukyvyn turvaamiseksi ja investointien lisäämiseksi.

– Teollisuuden edellyttämää tasaista puuhuoltoa ja metsänhoitoa on mahdollista tukea metsälainsäädännön ja verotuksen uudistamisella. Lisäksi panostukset infraan ovat yhtä lailla välttämättömiä puuhuollon ja kuljetusten toimivuudelle.

– Kasvatuskelpoisten taimikoiden aikaansaamiseksi olisi säädettävä tiukemmat määräajat ja korostettava ensiharvennusvelvoitetta. Nykyinen metsien uudistamisvelvoite on liian löysä. Samaten olisi panostettava alan ammattilaisten kouluttamiseen metsäneuvojiksi.

– Kohtuuhintainen energia on teollisuuden tärkeä kilpailutekijä. SDP on vaatinut sähköveron poistoa teollisuudelta. Suomalainen teollisuus maksoi vuonna 2008 sähköveroa 112 miljoonaa euroa. Ruotsissa päästökaupan piirissä oleva teollisuus on vapautettu sähköverosta. Kilpailukykyero onkin selvä. Hallituksen olisi viipymättä poistettava sähkövero, ei piiloutua monimutkaisen ja tehottomamman energiaveroleikkurin taakse.

Urpilainen muistutti arvioista, että nopeat oikeat poliittiset päätökset, riittävä panostus tutkimukseen ja järkevien teknisten ratkaisujen käyttöönotto voivat tehdä suomalaisista metsänomistajista tulevaisuudessa uuden ajan ”öljysheikkejä”.

– Metsään liittyvä uusi kasvustrategia voitaisiin laatia uudelle periaatteelle, jossa puu on sekä teollinen valmistusraaka-aine, hiilivarasto että – lopulta – energialähde? Tällöin samaa puuta voi hyödyntää markkinoilla ikään kuin kolmeen kertaan.

Urpilainen vaati seminaarin avauspuheessaan hallitukselta myös omistajapolitiikan uudelleenarviointia.

– Valtiovallan toimettomuus metsäteollisuuden toimintaedellytysten turvaamisessa uhkaa johtaa koko alan alasajoon. Valtion omistukset ovat kansallisvarallisuuttamme. Ne ovat yhteisiä kruununjalokiviä, joista pitäisi pitää erityisen hyvää huolta. Valtion yhteinen ääniosuus esimerkiksi Stora Ensossa on yli 35 prosenttia. Tällä voimalla pitää pystyä vaikuttamaan alan teollisuuspoliittisiin ratkaisuihin.

– Aktiivisen omistajan pitäisi käyttää aktiivisesti omistajan ääntä. Tämän logiikan mukaan toimivat kaikki omistajatahot. Miksi valtio muodostaisi poikkeuksen?

Urpilainen puhui torstaina SDP:n järjestämässä metsäseminaarissa Helsingissä. Myös SDP:n kansanedustaja, valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja Kari Rajamäki käytti tilaisuudessa puheenvuoron. Lue Rajamäen koko puhe täältä.