Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP esittää kattavaa ohjelmaa kuntapalveluiden turvaamiseksi

Ajankohtaista 10:44

Talouskriisi on syvenemässä ja kuntien taloustilanne heikkenee merkittävästi supistuvien verotulojen johdosta. SDP esittää kattavaa ohjelmaa, jossa verotuksen, valtionosuuksien sekä elvytyksen keinoin parannetaan kuntien edellytyksiä järjestää hyvinvointipalvelut.

Uutena keinona SDP ehdottaa kunnille osuutta henkilöiden pääomaverotuloista. Pääomatulot ovat kasvaneet voimakkaasti, mutta niiden verotulot ovat menneet kokonaisuudessaan valtiolle. Kuntien veropohja on näin kaventunut, vaikka kuntapalveluiden tarve on kasvanut. Uudistus olisi kolmivuotinen.

SDP esittää lisäksi jäteveron laajentamista koskemaan myös yksityisiä kaatopaikkoja ja että tuotto tuloutettaisiin kokonaisuudessaan kunnille. Yhteisöverotulojen menetyksiä kompensoitaisiin nostamalla väliaikaisesti kolmeksi vuodeksi kuntien osuus 15 prosenttiin.

Taloustilanne johtaa kuntien eriarvoistumiseen. Tämän estämiseksi valtion rahoitusosuutta on välttämätöntä lisätä. SDP esitti jo vaihtoehtobudjetissaan valtionosuuksien kasvattamista 600 miljoonalla eurolla, josta 400 miljoonaa menisi sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuuksiin ja 200 miljoonaa opetustoimen valtionosuuksiin.

Hallitus toteuttaa elvytystä lähes yksinomaan veronkevennysten kautta. Asiantuntijat ovat kuitenkin todistaneet, että elvytys olisi järkevää ja tehokasta toteuttaa kuntien kautta. Lisäksi tällä estettäisiin se, ettei taantuman maksumiehiksi ja -naisiksi joudu palveluiden käyttäjät eli vanhukset, lapsiperheet ja sairaat. Ratkaisu olisi oikeudenmukainen.

Kuntien rakennusten peruskorjaukseen, asuntotuotantoon sekä infrastruktuuriin olisi järkevää investoida nyt, koska näin on joka tapauksessa jossain vaiheessa tehtävä.

SDP vaatii valtiolta sitoutumista kuntien taloustilanteen tervehdyttämiseen sekä kunnilta Paras-hankkeen toteuttamisen. Hallituksen tulee sitoutua kuntien taloustilanteen tervehdyttämiseen jo ensi tiistain kehysriihessä. Voimakkailla yhteisillä toimenpiteillä on mahdollista rakentaa silta yli taantuman ja turvata kuntapalvelut.