Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

SDP esittää 10 uudistusta eriarvoisuuden vähentämiseksi

Ajankohtaista 11:12

SDP julkaisi tänään 10 uudistusta eriarvoisuuden vähentämiseksi. Sosialidemokraattien puheenjohtaja Antti Rinteen mukaan SDP haluaa, että Sipilän hallituksen eriarvoisuutta lisäävistä leikkauksista ja varakkaita suosivasta veropolitiikasta siirrytään uudistuksiin, jotka luovat tulevaisuudennäkymiä ihmisille.

– Yksi merkittävä syy kasvavalle eriarvoisuudelle on Sipilän hallitusohjelma. Leikkaukset arjen palveluihin ja toimeentuloon ovat lisänneet eroja suomalaisten välille. Tähän tarvitaan muutos. Eriarvoisuudesta on päästävä rakentamaan kaikille uskoa tulevaisuuteen ja se vaatii oikeudenmukaisia uudistuksia, Rinne sanoo.

SDP:n esittelemät kymmenen uudistusta ovat tulevaisuusinvestointeja, joilla eriarvoisuuden vähentämisen lisäksi panostetaan ihmisten osaamiseen ja tasa-arvoon.

SDP haluaa tehdä toisen asteen koulutuksen maksuttomaksi ja pidentää oppivelvollisuutta, tehdä perhevapaauudistuksen heti ja lisätä lapsiperheiden kotipalveluita. Lisäksi SDP vahvistaisi nuorisotakuuta ja aikuisten osaamisohjelmaa sekä uudistaisi sosiaaliturvaa. Kansan- ja takuueläkettä SDP nostaisi 36 €/kk kaikille, joiden työeläke on alle 1400 euroa kuukaudessa.

– Nämä ovat kaikki keinoja ehkäistä eriarvoisuutta. Lisäksi oppivelvollisuuden pidentäminen on merkittävä tulevaisuusuudistus. Sipilän hallitus on jo osoittanut, että se ei kykene uudistamaan vanhentunutta perhevapaajärjestelmää. SDP:llä on tähän tasa-arvoa lisäävä malli ja halu tehdä uudistus. Kyse on arvovalinnoista, ja meidän vaihtoehtomme vähentää eriarvoisuutta eikä vain puhu siitä, Rinne sanoo.


SDP:n 10 uudistusta

Tehdään toinen aste maksuttomaksi ja pidennetään oppivelvollisuutta (100 milj.)

Tulevaisuudessa tarvitaan enemmän osaamista. Tämä uudistus estää syrjäytymistä, parantaa työllisyyttä ja nostaa Suomen osaamistasoa.

Palautetaan subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen ja pienennetään ryhmäkokoja (130 milj.)

Varhaiskasvatus on parhaita tulevaisuusinvestointeja, joita yhteiskunta voi tehdä. Oppimisen ongelmat tunnistetaan ajoissa, korjaaminen helpompaa ja halvempaa.

Alennetaan varhaiskasvatusmaksuja, tavoitteena maksuton varhaiskasvatus (alkuvaiheessa 130 milj.)

Jokaisella lapsella on oikeus laadukkaaseen varhaiskasvatukseen vanhempien tuloista ja elämäntilanteesta riippumatta.

Tehdään perhevapaauudistus heti.

Suomen perhevapaajärjestelmä on vanhentunut. Nyt on aika uudistaa ja päivittää perhevapaat 2020-luvulle. Äitien ja isien mahdollisuudet osallistua työelämään ja lastenhoitoon on oltava aidosti tasa-arvoiset.

Lisätään lapsiperheiden kotipalvelua (5 milj.)

Vanhempien ja perheiden arkea tuetaan kotiavulla.

Lisätään perusopetuksen laatu- ja tasa-arvorahoitusta (35 milj.)

Huolehditaan siitä, että erilaiset oppijat saavat tarvitsemaansa tukea.

Vahvistetaan nuorisotakuuta ja nuorten aikuisten osaamisohjelmaa (40 milj.)

Syrjäytymisen asemesta tulevaisuudennäkymiä. SDP haluaa, että ihmisellä on aito mahdollisuus kehittää omaa osaamistaan.

Toteutetaan sote-uudistus tavalla, joka aidosti lisää palvelujen saatavuutta ja palveluketjujen yhtenäisyyttä, eikä nosta asiakasmaksuja.

Sote-uudistus tehdään ihmisiä, ei terveysjättejä varten.

Uudistetaan sosiaaliturva yleisturvamallin pohjalta. Tavoitteena parempi, selkeämpi ja kannustavampi perusturva. SDP:n malli julkaistaan huhtikuussa.

Nostetaan kansan- ja takuueläkettä 36 €/kk kaikille, joiden työeläke on alle 1400 €/kk (180 milj.)

SDP haluaa vahvistaa eläkeläisten ostovoimaa. Kenenkään ei pidä joutua valitsemaan ruoan ja lääkkeiden väliltä.

Luodaan poikkihallinnollinen ohjelma, joka seuraa eriarvoisuuden kehitystä, arvioi politiikan vaikutusta ja tähtää eriarvoisuuden vähentämiseen.

Miten uudistukset rahoitetaan?

Karsitaan tehottomia ja vääristäviä listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennuksia (282 milj.)

Korotetaan pääomatuloveroa suuria pääomatuloja painottaen (147 milj.)

Poistetaan suurituloisia suosiva ja tehoton yrittäjävähennys (120 milj.)

Sijoitusvakuutusten vero (115 milj.)

Konsernilainojen korkovähennysoikeuden rajaus (60 milj.)

Perutaan suuria omaisuuksia suosineet perintö- ja lahjaveroalennukset (59 milj.)

Poistetaan tehoton ja muiden keinojen kanssa päällekkäinen metsälahjavähennys (13 milj.)

Luodaan uusi ansiotuloveroluokka yli 90 000 euron tuloille (solidaarisuusvero) (61 milj.)

Lue PDF-esitys täältä.