Evästeasetukset

Välttämättömät evästeet

Nämä evästeet ovat välttämättömiä sivujemme teknisen toiminnan kannalta, eikä niitä voi kytkeä pois päältä. Toiminnalliset evästeet ovat keskeisiä esimerkiksi sivujemme selaamisen ja sivujemme ominaisuuksien käyttämisen kannalta.

Analytiikka

Nämä evästeet keräävät ainoastaan anonyymia tietoa siitä, kuinka sivujamme käytetään. Analytiikkaevästeiden avulla pystymme mittaamaan ja analysoimaan sivujemme toimintaa. Käytämme näitä evästeitä esimerkiksi tietääksemme, mikä sivujemme sisällöistä on suosittua sekä varmistaaksemme, että kävijät löytävät heille merkitykselliset sisällöt. Kaikki kerätyt tiedot ovat tilastollista aineistoa, eikä niistä voi tunnistaa henkilöitä. Voit kuitenkin halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Kohdistus- ja mainosevästeet

Kohdennamme mainontaamme, jotta voimme tavoittaa SDP:n politiikasta kiinnostuneista ihmisiä mahdollisimman hyvin. Voimme käyttää näitä evästeitä esimerkiksi sinulle kohdennetun mainonnan täsmällisyyden ja kiinnostavuuden parantamiseen. Evästeitä voidaan käyttää myös sivujemme sisällön tekemiseksi sinua kiinnostavammaksi. Tietojen kerääminen perustuu selaimesi tai laitteesi yksilölliseen tunnistamiseen. Voit halutessasi poistaa näiden evästeiden käytön milloin tahansa.

Aloite hallitusohjelmaan: Akkuteollisuus on suomalaisia ja koko Eurooppaa työllistävä ilmastoteko

Ajankohtaista 13:36

SDP:n kansanedustajat Jutta Urpilainen, Krista Kiuru, Johanna Ojala-Niemelä, Ville Skinnari, Katja Taimela ja Tytti Tuppurainen esittävät, että tulevassa hallitusohjelmassa sovittaisiin teollisuus- ja energiapolitiikan tueksi laadittavasta kansallisesta akkustrategiasta. Edustajat luovuttivat aloitteen akkustrategiasta SDP:n puheenjohtaja Antti Rinteelle perjantaina.

– Seuraavan hallituksen on edistettävä kansainvälisesti merkittävän akku- ja kaivosklusterin kehittymistä Suomeen. Hallitusohjelmassa voitaisiin sopia, että teollisuus- ja energiapolitiikan tueksi laaditaan kansallinen akkustrategia. Tämä voisi olla yksi tulevan hallituksen strategisen tason poikkihallinnollisista painopisteistä ja tulevaisuuden Suomen kasvun moottoreista. Suomella on kaikki mahdollisuudet kehittyä akkualan globaaliksi huippuosaajaksi, esittää Jutta Urpilainen.

– Esitämme, että EU ottaa akkuklusterin kehittämisen tulevalla kaudellaan keskeisesti strategisiin ohjelmiinsa mukaan, ja että Suomessa tulevassa hallitusohjelmassa tämä nostetaan yhdeksi keskeisistä painopisteistä. Tavoitteena on, että Suomi ja Eurooppa ovat alalla jatkossa kansainvälisen kehityksen kärjessä. Tulevaisuuden Suomen ja koko Euroopan kasvun moottorina tulee olla akkuteollisuusklusterin hyvän pohjatyön kehittäminen ja laajentaminen. Alalla on samat mahdollisuudet kuin aikoinaan mobiiliteknologiassa, sanoo Ville Skinnari.

– Suomella on edellytykset olla kokoaan suurempi vaikuttaja tällä alalla ja kun haetaan ratkaisuja ilmastonmuutoksen haasteisiin. On tärkeää, että panostamme riittävästi korkeaan osaamiseen sekä tutkimukseen ja tuotekehitykseen, SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne sanoo.

Ensimmäinen paikka vaikuttamiseen on EU-puheenjohtajakauden myötä.

– EU-puheenjohtajuuskausi tarjoaa mahdollisuuksia lisätä koko Euroopan tietoisuutta suomalaisen osaamisen ja maaperän tarjoamista ilmasto- ja energiaratkaisuista. Uuden komission työohjelmaan vaikutettaessa on huolehdittava, että ilmasto-, energia- ja teollisuuspoliittiset tavoitteet yhdistäviä hankkeita, kuten eurooppalaisen akkuklusterin rahoitusohjelmaa, painotetaan, muistuttaa Tytti Tuppurainen.

– Voimme profiloitua metallisten raaka-aineiden tuottajajana ja jalostajana ympäristöllisesti kestävällä ja yhteiskunnallisesti vastuullisella tavalla. Akkuteollisuus on suomalaisia työllistävä ilmastoteko. Seuraavan hallituksen on panostettava tutkimuslaitosten, yritysten ja yliopistojen yhteistyöhön, jotta kasvuala houkuttelee uusia investointeja ja tutkimusrahoitusta, toteaa Krista Kiuru.

Akkumetallien tuotanto Euroopassa on vähäistä, ja akut tehdään pääasiassa Aasiassa. Suomi on ainoa Euroopan maa, jossa tuotetaan useimpia akkumetalleja. Euroopan unioni on herännyt tilanteeseen, ja komissio on julkistanut tukevansa 200 miljoonalla eurolla seuraavan sukupolven akkujen kehittämistä ja valmistusta Euroopassa. Samaan aikaan monet valtiot – Saksa ja Ranska mukaan lukien – ovat lisäämässä valtion tukea akkuteollisuushankkeille.

– Akkuteollisuushankkeiden sijoittumisesta eri maihin käydään jo kovaa kilpailua. Tässä kilpailussa menestyminen edellyttää määrätietoista työtä ja vahvaa valtion ohjausta. Akkuklusterin verkottumista eurooppalaiseen ja kansainväliseen akkuverkostoon on tuettava voimakkaasti, sanoo Johanna Ojala-Niemelä.

– Akkuteollisuudella on valtavan suuri alueellinen merkitys suomalaista työtä ajatellen. Valtion on huolehdittava, että Suomeen syntyy raaka-aineita jalostava teollisuusklusteri. Suomalaiset raaka-ainevarat on tärkeää hyödyntää kestävällä tavalla. Seuraavan hallituksen tuleekin laatia kestävän kaivostoiminnan tiekartta osana kaivoslain uudistamista, sanoo Katja Taimela.